man working on a computer. sdg capture
Prova NIRAS screeningverktyg SDG Capture. Klicka på logotypen under texten.

Kostnadsfritt SDG-verktyg

Gör FN:s världsmål konkreta i ditt projekt: Pröva dialogverktyget SDG Capture

Hur kan projektet stödja FN:s 17 världsmål? Den frågan hjälper verktyget SDG Capture dig att besvara genom att göra världsmålen operativa och konkreta i varje projekt.

Det kan innebära en utmaning att omsätta en önskan om att arbeta med FN:s världsmål till konkret handling. Därför har NIRAS lanserat verktyget SDG Capture, som hjälper dig att omsätta världsmålen till konkreta och hållbara initiativ i alla projekt.

Det kostnadsfria dialog- och screeningverktyget erbjuder ett systematiskt sätt att arbeta med världsmålen på genom att sätta upp specifika mål och övervaka åtgärderna. SDG Capture gör det enkelt att skapa överblick över kontaktytorna mellan FN:s världsmål och i stort sett alla tänkbara projekt i kommuner, regioner, industrin, sjukvården, försörjning, transport och bryggerinäringen osv.

SDG Capture säkrar konkreta initiativ och mätbarhet mellan ditt projekt och världsmålen. Som kommunikationsverktyg ökar det samarbete och tvärvetenskaplighet och hjälper till att bryta ner ”silotänkandet”. På så sätt blir FN:s världsmål mer än bara ’en etikett’ som du kan märka ett projekt med. Världsmålen blir till tydliga möjligheter, att inkludera eller exkludera i din egen kontext och löpande under hela projektet. Det ger i slutänden ett mer hållbart resultat.

Prova SDG Capture, klicka på logotypen: