Projekt

Miljömässig och social konsekvensbedömning av La Gan vindkraftspark till havs i Vietnam

Offshore Windmills Ns 06265

NIRAS har tilldelats ett kontrakt på flera miljoner USD för att genomföra en internationell standardbedömning av miljö- och sociala effekter (ESIA) för 3,5 GW La Gan vindkraftspark i Binh Thuan-provinsen i Vietnam.

den 16 november, 2020
 • SDG: #7
 • Sektorer: Energi
 • Länder: Vietnam
 • Klient: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asiapetro and Novasia

La Gan-projektet i södra delen av Vietnam utvecklas gemensamt av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asiapetro och Novasia, och förväntas bli en av de första storskaliga vindkraftsparkerna till havs i Vietnam.

NIRAS kommer att arbeta nära flera vietnamesiska underleverantörer för att leverera tjänsterna, inklusive Power Engineering Consulting JSC. Nr 3 (PECC3), Vietnam Petroleum Institute - Center for Petroleum Safety and Environment (VPI-CPSE), Wild Tour & Research Service Co., LTD (Bird Vietnam), och Center of Help for Indigenous Value Promotion and Sustainable Environment (CHIASE).

3 GW

kommer att vara kapaciteten för La Gan Offshore Wind Farm i Vietnam.

"NIRAS är oerhört stolta över att bli utvald som entreprenör för miljö- och socialkonsekvensbedömning för ett banbrytande projekt på en dynamisk ny marknad, av ett konsortium som inkluderar en av världens ledande vindkraftsutvecklare till havs", säger Tim Norman, direktör för NIRAS.

NIRAS har lång global erfarenhet av att genomföra miljö- och sociala konsekvensbedömningar för vindkraftsparker till havs och har varit involverade i branschen sedan den första vindkraftsparken till havs utvecklades i Vindeby i Danmark 1991.

Stor potential för havsbaserad vindkraft i Vietnam

Vietnam har en enorm potential när det kommer till havsbaserad vindenergi. Resultat från samarbetet mellan den danska energimyndigheten och den vietnamesiska myndigheten för el och förnybar energi visar att Vietnam har en potential för 160 GW havsvind. Särskilt där det är ont om mark eller där vindhastigheterna på land inte är tillräckliga, tillåter havsvind samhällen att få tillgång till en ren, förnybar och pålitlig elkälla.

När den är i full drift kommer den havsbaserade vindkraftsparken i La Gan att leverera ren energi till ett betydande antal vietnamesiska hushåll och företag.

Vietnam Fishing Boat 4359041 1280

NIRAS kommer att säkerställa minimal miljö- och samhällspåverkan

NIRAS roll är att säkerställa att detta havsbaserade vindkraftsprojekt utvecklas på rätt plats, att miljö- och samhällspåverkan minimeras och i slutändan att ren, förnybar och pålitlig el levereras till folket i Binh Thuan.

Denna analytiska process omfattar allt från att analysera vatten till att registrera växter och djur med undervattenskameror till att registrera sjöfåglar, delfiner och valar, samt att analysera geofysiska data för att undersöka nedsänkt arkeologi och kulturarv. På samma sätt kommer NIRAS också att analysera sjötrafikdata och befintliga sjöfartsmönster och samarbeta med fiskesamhällen för att förstå deras användning av havet.

I processen kommer omfattande kompetens och kunskap att överföras till vietnamesiska företag, som kommer att få värdefull insikt i Binh Thuans havsförhållanden och lära sig om havsvind, vilket kommer att göra det möjligt för dessa företag att utveckla och serva framtida havsvindprojekt i Vietnam.

"Över hela vår globala portfölj strävar vi efter att genomföra våra miljö- och sociala konsekvensbedömningar enligt de högsta internationella standarderna, även när de överstiger lokala krav. Vi är engagerade i att stödja lokala leverantörer och bygga miljövänliga vindkraftsparker som främjar välfärden, försörjningen och hållbarheten i våra lokalsamhällen”, säger Michael Hannibal, partner på CIP.

Omfattande miljöforskning

Som ett första steg i miljö- och socialkonsekvensbedömningsprocessen kommer NIRAS och dess underleverantörer att genomföra omfattande forskning och analyser av befintliga miljöförhållanden och undersöka hur vindkraftsparkområdet för närvarande används av samhället. Data kommer att samlas in från en mängd olika källor, inklusive lokala och internationella databaser.

Fältforskning på land och till havs kommer att utföras där information är daterad eller saknas. Sådana platsmätningar görs vanligtvis under en period på upp till 12 månader.

Dolphin Ocean Waves Jump Pxfuelcom

La Gan vindkraftspark till havs: Miljö- och socialkonsekvensbedömningsaktiviteter 

Det här är några av NIRAS aktiviteter under La Gan Offshore Wind Farm Project. Dessa ämnen kommer att undersökas med hjälp av lokala dedikerade professionella som arbetar tillsammans med internationellt erkända experter inom sina områden.  Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas arter och livsmiljöer av internationell betydelse.

 • Provtagning av havsbotten och vatten med traditionella metoder och toppmoderna undervattenskameror för att registrera växter och djurliv och deras miljö.
 • Registrering av antalet sjöfåglar, valar och delfiner och deras beteenden.
 • Registrering av tidvatten och landbaserade växter och djur.
 • Analys av geofysiska data (via bilder av havsbotten) för att undersöka nedsänkt arkeologi och kulturarv.
 • Analys av sjötrafikdata och befintliga sjöfartsmönster.
 • Engagemang med fiskesamhällen för att förstå hur och var de utnyttjar det lokala havsområdet.
 • Engagemang i samhället i stort med särskild uppmärksamhet på utsatta grupper.
 • 3D-designmodellering för att demonstrera hur vindkraftsparken kommer att se ut från stranden och anmärkningsvärda vyer.

Analysen och rekommendationerna kommer att granskas av den vietnamesiska regeringen och investerare för att säkerställa att projektets påverkan minimeras. 

Tim Norman

Tim Norman

UK Country Director

Cambridge, United Kingdom

Nicholas Peter Corne

Nicholas Peter Corne

Regional Director for Environment (APAC)

Taipei, Taiwan