Projekt

Monsrud Korsningsspår

Railway Track NS 10188

Projektet omfattar förberedelse av korsande spår för 750-långa godståg.

den 3 april, 2023
 • SDG: #9
 • Sektorer: Vattenbyggnad, Miljö, Infrastruktur
 • Länder: Norge
 • Klient: Aarsleff Rail A/S - Banedrift / Bane NOR
 • Tid: 2020-2022

Projektet har bland annat innefattat:  

 • Utvärdering av lösningar för dagvattenhantering för vägar och järnvägar 
 • Beräkna avrinningsområden och kapacitetsbehov för dagvattensystem, inklusive kartläggning av 200-åriga översvämningar  
 • Analysera i Scalgo LIVE  
 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS  
 • Utarbetande av ämnesrapport  
 • Projektering av system med dränerings- och dagvattenledningar längs banan. Detaljerade ritningar för manhål och kulvertar (dimensioner 800-1800 mm) 
 • Beräkna kapaciteten hos lösningar för dagvattenhantering, till exempel öppen dränering i diken och infiltrationsdiken  
 • Konstruktion och projektering av dränering och avvattning av vägtrummor  
 • Beräkning av vattenflöde till kommunal anläggning för dagvatten 
 • Rådgivning i byggfasen 

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: