Projekt

Noggranna 3D-modeller innebär bättre bygg- och anläggningsprojekt

Bannerfoto

En detaljerad ”Reality Model” kan förbättra och effektivisera till exempel underhållet av en bro genom hela dess livstid. Modellen skapar samtidigt en gemensam referensram för alla parter i ett projekt.

den 10 juli, 2021
  • Sektorer: Data & Digitalisering, Infrastruktur
  • Länder: Danmark

Med hjälp av ett stort antal bilder som kombineras och analyseras med jordbunden fotogrammetri, kan man få en detaljerad och noggrann 3D-modell av till exempel en bro. Modellen visar brons geometriska utformning, och kan samtidigt innehålla stora mängder data om brons egenskaper och funktioner. Om det exempelvis gäller underhållet av bron, kan 3D-modellen säkerställa byggbarhet och förenkla dialogen mellan alla parter som är delaktiga i projektet. 

Högre kvalitet och färre kostnader 

Att skapa och använda en ”Reality Model” skapar värde för både kommunikation, arbetsprocesser, informationsåtkomst och vid fastställande av lösningskoncept och design. Reality Modelling kan användas för många andra syften inom bygg, infrastruktur och industri än bara underhåll av broar som i det här exemplet. Metoden kan användas för att optimera och effektivisera arbetet, och bidrar i allmänhet till att säkerställa kvalitet och reducera de kostnader som är kopplade till bland annat en bro under hela dess livscykel. 

Med en detaljerad modell som alla parter har åtkomst till, kan flera saker exempelvis lösas direkt från kontoret. Det sparar in på kostnaderna för resor till och från bron. Dessutom minimerar en detaljerad modell risken för missar i kommunikationen. 

Gemensam referensram 

EN 3D-modell är – i jämförelse med en ritning – enkel att förstå och förhålla sig till för både yrkesfolk och lekmän. Vid skapandet av en 3D-modell av de existerande förhållandena, får man en gemensam referensram som alla parter kan förhålla sig till. Denna gemensamma referensram är viktig under alla faser av byggnadsverkets livscykel. Modellen kan användas från start, när en aktivitet planeras, när projekteringen utförs och i samband med att data levereras till driften. 

I den dagliga driften av den enskilda bron får man snabbt en överblick över de konkreta uppgifter som ska utföras eller följas upp. Vid renoveringsuppgifter kan 3D-modeller till exempel användas i samband med eventuella tveksamheter, och på så sätt underlätta en snabb lösning. 

Enkel åtkomst till data 

Användningen av modellen blir intensivare vid projektering, där dialogen om aktiviteter på bron är som störst. Här kan man använda modellen i samband med granskning, planering, registrering och förmedling. Alla projektledare får möjlighet att hålla sig uppdaterade i förhållande till olika aktiviteter på bron via mobilåtkomst till Reality-modellen. 

Modellen kan t.ex. delas med projektdeltagarna i en browser, och den tvärfackliga koordineringen kan skötas enkelt och informativt med exempelvis Revizto. 

NIRAS har en väl inarbetad metod för användning av Reality Modelling. Kontakta oss för mer information om metoden. 

Hur mycket kostar det? 

  • För att skapa en Reality Model krävs det bilder av bron. De kan tas från marken och eventuellt kompletteras med bilder från luften som kan tas med hjälp av en drönare. 
  • Därefter ska bilderna behandlas med en speciell mjukvara innan modellen skapas. Tidsåtgången för datainsamling och -behandling beror på konstruktionens fysiska utformning och omfattning samt graden av detaljer på modellen och den önskade noggrannheten. 
  • Detaljgraden för ett givet avsnitt av bron ökas bl.a. genom att man tar flera bilder från ett kortare avstånd och från olika vinklar. 
  • Priset beror därför helt på uppgiftens omfattning. Kontakta oss för ett uppskattat pris på en specifik uppgift. 
  • Reality Modelling kan användas inom många olika områden och i flera olika syften. 

Vill du veta mer?

Thomas Lundsgaard

Thomas Lundsgaard

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 6039 4421

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se också: