visualization of stigsborg
Den kommande hamnanläggning i Stigsborg. Visualisering: Byggnadsarkitekt Vandkunsten

STADSUTVECKLING I AALBORG

Ny stadsdel i Aalborg, Danmark omfamnar världsmål

Nørresundby får en ny stadsdel under de nästa 30 år. NIRAS har utarbetat förslag om att implementera FN’s Världsmål i uppdraget.

Hamnanläggningen i Stigsborg är ett av Danmarks största kustnära utvecklingsprojekt och är en helt ny stadsdel i Aalborg. Utvecklingen av området som är på 54 hektar, etableras i etapper och förväntas att pågå 25-30 år. Sammantaget resulterar utvecklingen i 4.000 bostäder med plats till 7.500 invånare, skola, ålderdomshem, caféer och företag.

 

Fokus på områdets kvaliteter

Aalborg Kommun önskar att göra hamnanläggningen Stigsborg till ett visionärt område inom både blå, gröna, sociala och mobila lösningar. 

4.000

bostäder

Hamnanläggningen Stigsborg ska ge optimala förhållanden för att utnyttja de manga kvaliteter som området har - att bo nära både staden och havet. Det kommer bli en stadsdel med plats till mångfald, samarbete, nyfikenhet och kvalitet.

Visionen för stadsdelen är uppdelad i en rad delvisioner: Stadskärnan, liv och attraktivitet, tålighet och flexibilitet samt hållbarhet och mobilitet. I detta sammanhang har NIRAS samarbetat med entreprenören A. Enggaard om hur världsmålen kan leda till konkreta initiativ i stadsdelen. Det har resulterat i en idékatalog, som du kan se här (danska).

Regn är en kvalitet

Bland de många lösningar är regn genomgående. De ökade mängder regn i framtiden hanteras med lokal dränering av vattnet i terräng via gröna nederbördslösningar. 

7.500

invånare

Vatten ingår som rekreativt element i stadsområdet och främjar lärande genom att klargöra vattnets kretslopp. För att skapa höj biodiversitet i den nya stadsdelen blir en ny 15 hektar stor grön natur- och fjordpark, Stigsparken, etablerad som en naturpark med träd, gröna fasader, gröna tak och nederbördslösningar samt rekreations- och aktivitetsmöjligheter för alla.

Blandade bostadsmöjligheter och avfallshantering

Bland mycket annat kommer bostäderna att användas för blandade bostadstyper med fokus på återanvändning och sopsortering med nergrävda containrar samt möjlighet för miljösamhällen och faciliteter för entreprenörskap.