Projekt

Nya hem, hotell, kontor, butiker med mera präglar de tre områdena i västra Sickla, där NIRAS genomfört dagvattenutredningar för miljöskydd och riskeliminering vid kraftig nederbörd.

Construction Site Stockholm Ns 08465 Photo Niras

Uppdraget innebar att ge rekommendationer för dagvattenåtgärder i tre detaljplaneområden i västra Sickla; Nacka Port kv. Klinten, Norra Nobelberget och Sickla stationshus.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

Detaljplanen för kvarteret Klinten omfattar 300 nya bostäder, handel, eventuellt kontor och hotell. Norra Nobelberget planeras för ca 250 nya bostäder, förskola, LSS-boende samt parkmiljö.

Sickla stationshus ligger i västra delen av Sickla köpkvarter och omfattar nya byggnader för kontor, hotell och centrum med utrymmen för tunnelbanestation. Sickla stationshus är en viktig knutpunkt för tunnelbana, saltsjöbana, tvärbana och bussar.

Arbetet innebar att ta fram dagvattenutredningar inför samråd, bidra med text till planbeskrivning och rekommendationer kring bestämmelser i detaljplan. Inom dagvattenutredningarna gjordes modellering av flöden och föroreningar i dagvatten från respektive plan samt rekommendationer kring hantering av fördröjning och rening. I utredningarna ingick även en enklare skyfallsanalys för hantering av större regn än dimensionerande samt riskeliminering vad gäller hantering av stora nederbördsmängder.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: