Building facade of the New Hospital Bispebjerg
Laboratorie- och logistikbyggnadens glasfasader ger en inblick i forskningsverksamheten.

NYA HOSPITAL BISPEBJERG

Ny laboratorie- och logistikbyggnad invigd på Bispebjerg Hospital

Mikkelsen Arkitekter och NIRAS står bakom den nya laboratorie- och logistikbyggnaden som är ett viktigt steg i den omfattande utbyggnaden av Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmark.

Den nya byggnaden är den första etappen av projektet Nya Hospital Bispebjerg, och här kommer sjukhusets laboratoriepersonal varje år att analysera omkring nio miljoner blodprov.

NIRAS har stått för projektering av alla ingenjörstekniska lösningar, som konstruktion, installation, försörjning, brandsäkerhet och inomhusklimat.

Speciella tekniska lösningar

Byggnaden uppvisar spännande tekniska lösningar, bl.a. våningsplan med flera olika takhöjder ovanför den höga källaren och terrasserade lösningar på övriga våningsplan.

Byggnadens installationer försvårades av det faktum att utrymmet för ledningsdragning ovanför innertaket var 30 procent mindre än i traditionella laboratoriebyggnader. De strikta miljökraven för laboratorier i kombination med det begränsade utrymmet för ledningsdragning innebar även ventilationsmässiga utmaningar.

Byggnaden är dessutom känslig för vibrationer, eftersom laboratoriepersonalen använder mikroskopisk utrustning i sitt arbete samtidigt som det körs truckar på logistiklagret i källarvåningen.

Modernt, automatiskt laboratorium

På den första våningen finns ett modernt, automatiskt laboratorium som varje år kommer att generera cirka nio miljoner blodprovssvar till sjukhuset och övriga läkarmottagningar i Köpenhamnsområdet.

En trappa upp hittar man ett helt nytt center för translationell forskning, som bland annat underlättar hanteringen av specialprover och andra analyser och förverkligar sjukhusets strategi om att bedriva forskning nära patienterna.

Alla leveranser till samma ställe

Den nya byggnaden är avgörande för infrastrukturen på Bispebjerg Hospital. Även om patienterna aldrig kommer in i själva byggnaden, så gynnas de ändå av möjligheten att få snabbare svar på blodprov samt en rad andra fördelar.

En helt vanlig dag står logistikpersonalen redo att ta emot en mängd lastbilar som kommer hit för att lämna av varor. Den nya laboratorie- och logistikbyggnaden samlar alla sjukhusets leveranser på ett och samma ställe. Denna helt nya logistiklösning ersätter alla de varuintag som tidigare fanns utspridda i olika delar av sjukhuset.

NIRAS är Danmarks största konsultföretag inom sjukhusfastigheter och har – utöver Bispebjerg Hospital – erfarenhet från projekt som Rigshospitalet, DNV Gødstrup, nya Herlev Hospital och det nya universitetssjukhuset i Odense, Danmark. Dessa erfarenheter kommer nu även det norska sjukhusväsendet till godo, där NIRAS har anlitats som logistikrådgivare i en rad nya sjukhusprojekt.