Projekt

Nytt bostadsområde får miljöklassat vårdhem

Gavlehov Illustration

När ett nytt bostadsområde byggs i Gävlehov behövs även fler boenden för de äldre. NIRAS leder bygget av ett modernt vårdhem som inte bara kommer att bli miljöklassat, det kommer dessutom att ha både utegym och café.

den 5 juni, 2018
  • SDG: #11
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Sverige

Ett nytt vårdhem för äldre kommer att byggas i det nya bostadsområdet nära travbanan i Gävlehov i Gävle kommun. NIRAS har lett projekteringen av den styrda totalentreprenaden åt byggherren Nofab. Kunden för projektet är företaget Frösunda Omsorg, som ska driva äldreboendet när det står klart. Byggstarten för projektet beräknas ske i maj 2018 och då övergår NIRAS roll till projektledare och byggprojektledare.

Modernt boende med handikappanpassning

Vårdhemmet kommer att bli fem våningar högt och bestå av ett gjutet bottenplan och fyra ovanvåningar byggda av moduler. De fyra ovanvåningarna blir lägenheter för de äldre, men kommer också att rymma gemensamma utrymmen och två kök på varje plan. Lägenheterna kommer att tillhandahålla ett sovrum med pentry och badrum för en person. Byggnadens bottenvåning kommer inrymma gemensamma lokaler, installationsområden, ett café för de boende och personalrum.

Under projekteringstiden har NIRAS tagit in en tillgänglighetskonsult som har lämnat sitt utlåtande om handikappanpassningen. Hela byggnaden kommer att ha full handikappanpassning, vilket bland annat innebär att dörrarna är extra breda, trösklarna är borttagna och att ytorna har större svängrum för rullstolar. På varje våningsplan kommer det att finnas tillgänglighetsanpassade balkonger.

Modulbygge

Byggnaden kommer ha en gjuten bottenplatta och bjälklag i betong. De fyra ovanvåningarna kommer att bestå av cirka 126 moduler i trä som utgör 72 lägenheter för lika många boenden. Modulerna levereras i stort sett färdigställda och behöver endast kopplas in.

Gävlehovs vårdhem

  • Projektet påbörjades i november 2017, byggstarten beräknas ske i mitten av maj 2018.
  • Vårdhemmet kommer att rymma 72 boenden.
  • NIRAS står för projekteringsledning som övergår i projektledning och byggledning.
  • Huset beräknas stå klart i december 2019 med preliminär inflytt i början av 2020.
  • Utöver bygget av det nya vårdhemmet kommer NIRAS att samordna bygget av en gemensam väg genom området.

Vattenledningar, avlopp och ytskikt som exempelvis kakel finns redan på plats. Man beräknar att det kommer ta ungefär fyra till fem veckor att montera modulerna. Därefter väntar invändigt arbete, takarbeten och anläggning av den omgivande utegården. På baksidan av huset kommer det att finnas en uteplats för de äldre. Här kan man odla växter och blommor, slå sig ner vid uteplatsen eller pergolan, eller passa på att träna i utegymmet.

Byggnaden miljöklassas

Det finns en rad olika miljöklassningar som en byggnad kan utmärkas med, Gävlehovs vårdhem kommer att utgå från Green Building Systems silvercertifiering. För att erhålla miljöklassningen måste byggnaden uppfylla en rad olika krav på till exempel energiförbrukning, fönster och ventilation. Planeringen för miljöklassningen började redan under projekteringstiden.
NIRAS arbete med Gävlehovs vårdhem har öppnat upp för ytterligare möjligheter med projektering och byggprojektledning av nya fastigheter som ska uppföras i Örebro, Västerås och Borås.

Se också