Woman collecting water sample
Trots att vissa erkänt farliga PFAS-ämnen har förbjudits ligger Mälaren på historiskt höga PFAS-nivåer.

PFAS i Mälaren

Provtagning i Mälaren visar banbrytande resultat

NIRAS har på uppdrag av Stockholms stad, i samarbete med Stockholms universitet och Örebro universitet, tagit vatten- och sedimentprover i Mälaren för att undersöka halterna av miljöfarliga PFAS-ämnen. De unika provtagningarna, där halterna av tidigare outforskade varianter av PFAS har undersökts, visar att Mälaren ligger på historiskt höga nivåer.

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är samlingsnamnet för 4000 olika kemikalier vars syfte är att stöta bort vatten, smuts och fett. Användningsområden är bland annat vattenresistenta textilier, brandsläckningsmedel och teflonpannor. Många forskningsstudier pågår just nu om hur PFAS påverkar människor, djur och natur. Forskning visar bland annat att djur kan påverkas till hormonstörning. Vad ämnet gör med människor är ännu inte fastställt, men indikationer finns på att det kan leda till infertilitet och cancer.

Enligt Livsmedelsverket är PFAS ett stort hot mot dricksvattnet. NIRAS har sedan 2016 arbetat tillsammans med Stockholms universitet och Örebro universitet för att undersöka halterna av ämnet i Mälaren. Projektets mål var att ge Stockholms stad och samhället utökad kunskap om förekomsten av PFAS i Mälaren. Bland annat mot bakgrund att sjön försörjer cirka två miljoner människor med dricksvatten, vilket inte reningsverken kan rena från PFAS-ämnen.

Omfattande provtagning

På uppdrag av Stockholm stad har NIRAS tagit provet i vatten och sediment, i sju bassänger i Mälaren inom Stockholms stads gränser. Projektet var unikt i sin omfattning. Tidigare provtagningar har fokuserat på analys av enstaka vatten- och sedimentprov. NIRAS använde en ny metodik som påvisar förekomsten av PFAS ämnen som är biologiskt nedbrytbara men som vanligtvis inte analyseras. NIRAS har utfört provtagning av vatten i vattenpelare för att undersöka om PFAS fördelar sig olika på ytan och botten. Vid provtagning av sedimentet har NIRAS utfört provtagning av sedimentkärnor. Genom att undersöka sedimentets olika skikt har man kunnat se att halterna av PFAS har uppkommit och ökat genom åren. Att ta både vatten- och sedimentprov har lett till insikten om att medan vattenprovet visar på goda halter gentemot Livsmedelsverkets åtgärdsgränser, visar sedimenten att PFAS-halterna ökar.

Med det här projektet hoppas vi kunna lära oss mer om förekomsten av PFAS i Mälaren och om hur ämnena kommer dit. Den kunskapen behöver vi för att kunna sätta in rätt åtgärder för att minska halterna i våra vatten.

Maria Pettersson, miljöutredare och projektledare på Kemikaliecentrum på Stockholms miljöförvaltning

Historiskt höga PFAS-nivåer

På grund av NIRAS omfattande provtagning har helt nya resultat framkommit. Trots att vissa erkänt farliga PFAS-ämnen har förbjudits ligger Mälaren på historiskt höga PFAS-nivåer. Dessutom fortsätter nivåerna att öka i sedimentet. Utifrån resultaten har NIRAS skrivit en rapport som ska vägleda Stockholm stad i beslut gällande Mälarens vatten.

En stor del av problemet med PFAS är den stora kunskapsbristen i var, när och hur det sprids. För att kunna ta reda på detta och stoppa spridningen krävs ytterligare forskning. NIRAS provtagningsresultat är ett kvitto på att metodiken är användbar för större, framtida forskningsprojekt inom området. NIRAS kommer att utföra ytterligare provtagningar för att undersöka regnvatten som tillförs till Mälaren.

 

NIRAS rapport finns publicerad på Stockholm stads Miljöförvaltnings hemsida, Miljöbarometern. Läs hela rapporten här