Förorenad mark ska saneras i Sverige

Soil Decontamination In Skuldelev Denmark Ns 05706

Genom ett nyvunnet ramavtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kommer NIRAS svensk-danska team att projektera in situ-åtgärder vid förorenade områden i Sverige.

den 26 september, 2017

På många platser runt om i Sverige finns idag förorenade områden som varken någon enskild privatperson eller företag ansvarar för. Det kan till exempel vara områden som använts av företag för länge sedan eller där företaget gått i konkurs. De förorenade områdena utgör en risk för människa och miljö och behöver därför åtgärdas. Om ingenting görs kvarstår risken att påverka människor och natur även i framtiden. Om föroreningen dessutom når vatten så finns risk för spridning.

Dessa områden har Miljödepartementet det yttersta ansvaret för. Som en del i arbetet lämnar departementet bidrag till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) för utredningar och åtgärder av förorenade områden. SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Varje år omsätter SGU runt 500 miljoner kronor för att verkställa dessa utredningar och åtgärder.

Ramavtal för in situ-projekt

NIRAS har nyligen vunnit ett av SGUs ramavtal och kommer därmed att hjälpa till att genomföra in situ-projekt vilket innebär att åtgärder och utredningar genomförs direkt på plats istället för att frakta bort det förorenade materialet från platsen. Dessa projekt tar längre tid men förstör inte området och pågående verksamhet kan fortsätta under tiden. Men denna metod undgås även transporter och deponering.  Ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning.

Även om projekten är knutna till Sverige kommer NIRAS att utnyttja sin fulla kompetens som internationell koncern och arbeta i ett skandinaviskt team med experter från både Danmark och Sverige.

”Samarbetet över Öresund är en fantastisk möjlighet för NIRAS att använda sin fulla expertis som byggts upp under de senaste 25 åren på den svenska marknaden. Framför allt vår erfarenhet av sanering av klorerade lösningsmedel och förundersökningar baserat på vårt eget GeoProbe borrningssystem som redan har gjort vårt namn känt på den svenska marknaden och givit oss en tydlig marknadprofil”, säger Anders G. Christensen, expertisechef på NIRAS.

Unik position på den svenska miljömarknaden

NIRAS har sedan tidigare ytterligare ett ramavtal med SGU där uppdraget är att undersöka och utreda förorenade områden. För tillfället pågår tre projekt i Hagfors, Boden och Långsele vid före detta kemtvättar samt ett projekt i Hultsfred vid en före detta impregneringsanläggning och en batterifabrik. Dessa projekt kommer att fortsätta parallellt med de nya projekten som avser det nya ramavtalet.

”Det känns oerhört roligt att NIRAS nu har två ramavtal med SGU och därmed kan jobba på bred front. Vårt arbete har redan gjort ett stort avtryck på den svenska miljömarknaden och att nu få förstärkning av våra danska kollegor ökar möjligheterna ytterligare,” säger Per Björinger, affärsområdeschef för Miljö på NIRAS Sverige.

Vill du veta mer?

Se också

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197