Projekt

Renoverar skyddad Köpenhamnsskola

Skolen Ved Sundet

Den bevarandevärda Köpenhamnsskola, Skolan ved Sundet, genomgår en helhetsrenovering som bland annat säkrar en bättre inomhusmiljö och klimatanpassning.

den 10 juli, 2020
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Danmark
  • Klient: Köpenhamns Kommun

Den ikoniska skolan, Skolan ved Sundet, på Amager i Köpenhamn byggdes 1939 och är ett stort arbete inom funktionalismens skolbyggnation i Danmark. Bland annat lider skolan av dåligt inomhusklimat och problem med korsdrag. Därför genomgår skolan en helhetsrenovering av de 9.800 m2 i etapper.

Skolan består av en vanlig skola och en specialskola (Friluftsskolan) för främst motoriskt handikappade barn. Byggnaderna är bevarandevärd och det kräver en genomtänkt lösning som tar hänsyn till villkoren.

Delar av skolan är i drift under arbetet som består av invändig och utvändig renovering och förbättring av inomhusluften.

Bevarar forntidens byggnadskvaliteter

Det finns många bygg- och materialmässiga kvaliteter i de gamla byggnaderna och NIRAS försöker att bevara så många av forntidens byggnadskvaliteter som möjligt.

Arbetet är komplicerat för de bevarandevärda byggnader. I den första idéfasen klargörs de tekniska förhållanden, inklusive möjliga initiativ för att renovera klimatskärmen och ventilationslösningar i klassrummen, som idag är naturligt ventilerade med öppna fönster och luftkanaler.

Renoveringen förväntas vara slutförd i slutet av 2022.

Om projektet

Kund: Köpenhamns Kommun

I projektet är NIRAS konsult inom alla tekniska discipliner, inklusive arbetsmiljösamordning, rådgivning om bevarandevärda byggnader, brand, miljöscreening, skydd mot skyfall, energi och inomhusklimat. Vi ger råd genom alla faser, som inkluderar idéförslag, byggprogram, dispositionsförslag, projektförslag, myndighetsprojekt, huvudprojekt, anbud och tillsyn och inlämning.

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter är huvudkonsulter i samarbete med Varmings Tegnestue och GBH Landskapsarkitekter.

Vill du veta mer?

Mads H. Jørgensen

Mads H. Jørgensen

Project Director

Allerød, Denmark

+45 2680 3172

Se också: