building facade
Skolan ved Sundet på Amager helhets renoveras. Den ikoniska danska skolan är skyddad och ett stort arbete inom funktionalismens skolbyggnation i Danmark

HELHETSRENOVERING

Renoverar skyddad Köpenhamnsskola

Den bevarandevärda Köpenhamnsskola, Skolan ved Sundet, genomgår en helhetsrenovering som bland annat säkrar en bättre inomhusmiljö och klimatanpassning.

Den ikoniska skolan, Skolan ved Sundet, på Amager i Köpenhamn byggdes 1939 och är ett stort arbete inom funktionalismens skolbyggnation i Danmark.

Bland annat lider skolan av dåligt inomhusklimat och problem med korsdrag. Därför genomgår skolan en helhetsrenovering av de 9.800 m2 i etapper.

Skolan består av en vanlig skola och en specialskola (Friluftsskolan) för främst motoriskt handikappade barn. Byggnaderna är bevarandevärd och det kräver en genomtänkt lösning som tar hänsyn till villkoren.

Delar av skolan är i drift under arbetet som består av invändig och utvändig renovering och förbättring av inomhusluften.

Bevarar forntidens byggnadskvaliteter

Det finns många bygg- och materialmässiga kvaliteter i de gamla byggnaderna och NIRAS försöker att bevara så många av forntidens byggnadskvaliteter som möjligt.

Arbetet är komplicerat för de bevarandevärda byggnader. I den första idéfasen klargörs de tekniska förhållanden, inklusive möjliga initiativ för att renovera klimatskärmen och ventilationslösningar i klassrummen, som idag är naturligt ventilerade med öppna fönster och luftkanaler.

Renoveringen förväntas vara slutförd i slutet av 2022.