Projekt

Skandia Fastigheter anlitar NIRAS för nyproduktion i Göteborg

2022 04 01 13 28 37 794
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Klient: Skandia Fastigheter
  • Tid: 2021-2023

NIRAS har fått byggledningsuppdraget för projekt Våmmedal 4A-C.

Skandia Fastigheter upplåter i första etappen 140 hyresrätter fördelade på tre huskroppar. Totalt kommer Skandia Fastigheter bygga 333 lägenheter i området. Det är totalt fyra exploatörer som skall bygga i området och Skandia Fastigheter var först ut med att börja bygga.

Projektet NIRAS driver är uppdelat i två bygglovsärenden, huskropp C och huskropp A och B. Byggstarten för huskropp C påbörjades i augusti 2021 och där är stommen på plats och takarbetet igång. Inflyttning i huskropp C, är planerat till första kvartalet 2023. Hus A och B kommer drivas parallellt och inflyttning kommer ske i tredje respektive fjärde kvartalet 2023.

Markarbetet för huskropp A och B har startat och i mitten av April ska plattorna gjutas. Samtliga hus  är lamellhus som ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Huskropparna med sina skifferfasader kommer ge ett fint intryck för området.

Till skillnad från lagkravets omfattning av klimatdeklaration så har Skandia Fastigheter valt att göra en CO2-kartläggning för projektens alla ingående delar. Genom att bland annat använda ECO-betong har man kunnat påvisa en positiv effekt på klimatbelastningen.

I projektet medverkar bland annat Lars Bowald från NIRAS som Kvalitetsansvarig. Lars uppdrag i projekten är att säkerställa att lagar och krav uppfylls av entreprenören Tuve Bygg.

NIRAS Christoffer Ohlin har rollen som byggledare är stolt över att ingå i projektorganisationen.

”Jag är imponerad över Skandia Fastigheter som visar ett stort engagemang och kunnande. För ett lyckat projekt krävs även en kompetent och driven entreprenör, och genom att Tuve Bygg varit med från början så upplever jag att projektet har fått bästa möjliga förutsättningar.”, säger Christoffer.

Projekt Våmmedal 4A-C beräknas färdigställt i slutet av December 2023

Detaljplan