Large building seen from the air

Slakteri – Danish Crown

Historisk investering i slakteri har lyft den danska boskapsindustrin

Danish Crowns beslut om att bygga ett nytt högteknologiskt slakteri i Holsted i Danmark var den enskilt största investeringen någonsin i den danska boskapsindustrin.

Slakthuset, DC Holsted, baseras på den nyaste tekniken och moderna principer, med fokus på kvalitetshantering och energioptimering. Målet var att stärka Danish Crown och danska boskapsproducenters konkurrenskraft på den globala marknaden.

NIRAS var en del av teamet med uppdrag att implementera projektet. Som kundens designkonsult samarbetade NIRAS med Danish Crown under planeringsfasen, anbudsfasen och kontraktsfasen. NIRAS var en av aktörerna som planerade grunden för miljökonsekvensanalys och miljögodkännande. Leverantörerna kunde därefter använda sig av NIRAS arbete vid utformningen av projektet.

I och med den här investeringen har Danish Crown och dess ägare tagit ansvar för framtiden.

Peder Philipp, ordförande för boskapskommitteen och styrelsemedlem på Danish Crown

Under hela projektimplementeringen drog NIRAS nytta av en kombination av kompetenser inom slakteri, byggnadsentreprenad och projektledning för stora industriprojekt. Tack vare specialkunskaper om kopplingen mellan processutrustning, kylsystem, hygienzoner och ventilation ansvarade NIRAS vidare för avtal inom kylning och processventilation. Slutligen fungerade NIRAS som tillfälliga konsulter under hela projektfasen.

Med hjälp av NIRAS särskilt utvalda konsulter med kompetens från många olika fält kunde Danish Crown 2014 öppna Europas modernaste boskapsslakteri i Holsted.