Projekt

Ställverk Huddinge Sjukhus

Stallverk8 1200X675
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige
  • Utredning : 2013
  • Projektering : 2014-2015
  • Färdigställt : 2016

Projektet inleddes med en förstudie om platsens lämplighet för ett nytt ställverk och vilken storlek som krävs för att möta dagens och framtidens behov. Planlösningen utgår från ritningsunderlag från nybyggda ställverk, samt en behovsanalys, där logistik, utrymningskrav och åtkomst för underhåll har varit styrande.

Ställverket är i första hand en teknisk byggnad som ska uppfylla särskilda krav och funktioner. Vår ambition har varit att tillföra mervärde som främjar hälsa och tillfrisknande. Ställverket består av ett plan och installationsgolv, med två ställverksrum, två transformatorrum och två ventilationsrum.

GESTALTNING

Genom att skjuta in byggnaden i slänten integreras taket och marken, vilket skapar en uteplats för personal och patienter som ansluter till befintlig entré. Både indirekt belysning och allmän belysning förekommer, och överskottsvärmen från ställverket används för att värma betongbänkar på vintern för att öka användningen året runt.

Entrén till ställverksrummen och ventilationsrummen befinner sig under tak i den inbyggda entrédelen, som utmärker sig med en gul kulör i solid plåt i kontrast till den gröna perforerade plåtfasaden. Belysning bakom den perforerade plåtfasaden ger en effekt kvällstid som förstärker mönstret, samt ger allmänljus på gården.

Se också: