Train station platform
Genom upprustning av nio stationer längs Hagsätralinjen skapade NIRAS trygga och tillgängliga tunnelbanestationer med bland annat förnyade ytskikt och ny belysning.

Upprustning av tunnelbanestationer

Nytt liv åt tunnelbanestationer längs Hagsätralinjen

Projektet innebar ett helhetsåtagande där nio tunnelbanestationer längs med Hagsätralinjen i Stockholm skulle upprustas. I rollen som projekterings-, bygg- och projektledare, arbetade vi för att skapa trygga och tillgängliga stationer åt Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Projektet innefattade en totalrenovering och ny gestaltning av tunnelbanestationerna. Upprustningen omfattade plattformar, stationshus samt anslutningar till stationerna, som till exempel gångtunnlar och gångvägar. I rollen som projekterings-, bygg- och projektledare samt kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL), hade vi ett helhetsåtagande med ansvar för både projekteringen och produktionen. Målsättningen för upprustningen var att skapa trygga och tillgängliga stationer.

Varje tunnelbanestation är unik och försedd med konst. Utgångspunkten för arkitekterna var att bevara de konstnärliga detaljerna och samtidigt förmedla SL:s identitet. Detta utifrån att implementera de egenskaper som är utmärkande för SL:s tunnelbanestationer, till exempel skjutdörrar och spärrkiosker.

Tvärkompetens i en samordnad arbetsgrupp

Arbetsgruppen bestod av personer med kompetens inom olika områden, både inom arkitektur samt bygg- och projektledning. En samordnad och tvärkompetent arbetsgrupp innebar att arbetsgången kunde effektiviseras i projektet. Exempelvis kunde handlingar upprättas smidigt och effektivt och dessa kunde sedan efterföljas noggrant. Kunskaperna från projekteringsfasen kunde även komma till användning under bygget, vilket bland annat underlättade för kommunikationen och förkortade beslutsvägarna.

Förnyelse för tillgängliga och trygga stationer

Upprustningen av stationerna resulterade bland annat i förnyade ytskikt, nya spärrkiosker samt ny belysning och inredning, som till exempel bänkar. Stationerna utformades för att öka tydligheten av hur människor kan röra sig, sitta och stå på plattformarna, i stationshusen och i anslutningarna till stationerna. Detta i linje med att skapa trygga och tillgängliga tunnelbanestationer åt SL.