Projekt

Vega – Open Up Hyreslägenheter

Gatuvy 920X1200
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

Förslag till nytänkande Hyresrätter för ett centralt kvarter i den nya Stadsdelen Vega i Haninge. I en markanvisningstävling utlyst av Haninge kommun bildade Aperto team tillsammans med Haninge Bostäder och Svea Fastigheter hitta nya lösningar för framtida boende.

Ett kvarter gestaltat för att vara del av och bidra med publika kvaliteter i den större stadsplanen. Den arkitektoniska grundidén är att kvarteret öppnar upp sig ”Open up” publikt för alla att röra sig igenom eller befinna sig i.

DET ÖPPNA KVARTERET FÖR ALLA

Kvarteret öppnar upp sig helt mot söder för att på effektivt sätt både ge ljus åt gården. Genom portiken i norr inbjuds man att promenera igenom kvarteret eller stanna till för sitta på kaféets uteservering eller bara umgås.

Den höga uppglasade sockelvåningen som accentuerar sig mot gatan i norr och väster inrymmer bokaler, gemensamma funktioner och publika mötesplatser med möjlighet att anpassas och byta funktion utifrån områdets efterfrågan.

DET SOCIALA KVARTERET

Det ska vara enkelt och inbjudande att röra sig eller befinna sig i kvarteret, man ska kunna både bo och arbeta här genom att driva eller arbeta i någon av butikerna eller bokalerna. Gården och delar av tak har utformats för att vara inbjudande mötesplatser med umgänges- och odlingsmöjligheter utomhus och i orangeri på taken.

DET GRÖNA KVARTERET

Volymerna trappar ner mot söder för att ge bästa ljusföring i kvarteret . Tak utformas som låglutande sadel/pulpettak med solceller eller med terrasbjälklag. Terrassbjälklagen samt innergården utformas som gröna vistelseytor med växter, träd och möjlighet till odling. Takens orangerier förlänger den gröna säsongen. Vajrar med klätterväxter täcker arkadhusets fasad mot gård och bildar en grön luftig vägg.

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197