Kompetensområden

Helhetsperspektiv från första skiss till färdig byggnad.

- Förstudie: utredning, inventering, uppmätning och analys
- Program-och systemhandling samt funktionsprogram
- Bygglov 
- Bygghandlingar och bygguppföljningar
- Tillgänglighet: granskning och intyg (Sakkunnig)
- BIM-projektering, 3d-modellering och samordning
- Gestaltningsprogram
- Design och konceptutveckling
- Hållbarhetsutredning och fastighetsutveckling
- Renderingar och illustrationer
- Presentations-och säljmaterial
- Ljusstudier och solstudier