APE Foto Sakkunnig Ritningar Sara Landstedt 0018

Projektering

Vi har en bred kompetens när det kommer till projektering, och arbetar med alla typer av projekt i alla förekommande projekteringsskeden. Arkitekter och ingenjörer arbetar tätt tillsammans i projektteamen, och delar erfarenheter oavsett det gäller arkitektoniska utmaningar eller byggnadstekniskt komplicerade projekteringar. Vi sätter samman våra projektgrupper utifrån projektens specifika behov, och fördelar ansvarsrollerna mellan medarbetarna baserat på erfarenhet och utvecklingsbehov.

Projekten varierar mellan allt från tidiga inplaceringsskisser och gestaltningsuppdrag till bygghandlingsprojektering för stora nybyggnationer. Vi rör oss också obehindrat mellan konceptutveckling, till projektering för tekniska ombyggnationer, så som förvaltningsuppdrag.

På NIRAS arkitekter har vi förmånen att ha tillgång till certifierat sakkunnig inom tillgänglighet, och under projekteringen görs fortlöpande avstämningar så vi landar rätt också i den typen av frågor. Vår mångåriga erfarenhet av projektering av varierande projekttyper, i olika faser, har givit oss en förmåga att förutse kommande utmaningar, och också fokuserat driva projekteringen framåt.  Vi har en stor förståelse för samtliga parter som är delaktiga i ett projekt, och för de processer som projektet skall igenom innan det står en ny färdig byggnad på plats.  

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197