Tillgänglighet

Från vårt sätt att se på tillgänglighet så ingår det i den kreativa processen på ett naturligt sätt och gör att resultatet blir robust och hållbart. Att våra förmågor och miljön kan göra oss begränsade vet vi och vårt mål är att våra lokaler ej ska upplevas så. Vi har kompetens och resurser för att analysera, inventera och värdera byggnader.

Regler och begrepp för tillgänglighet ändras också över tid och godkända nivåer förändras. Vi håller oss ständigt uppdaterade om vad som gäller.

Vi har både certifierade TIL och sakkunniga inom organisationen.