Broenderslev Torv Headerbillede 04

SEplan digitaliserar detaljplaneprocesser i svenska kommuner

NIRAS erbjuder nu ’SEplan’ som ett nytt digitalt verktyg för att digitalisera detaljplanearbetet i svenska kommuner

Om SEplan

SEplan är ett nytt verktyg som inte bara levererar digitala detaljplaner utan framförallt syftar till att effektivisera hela detaljplaneprocessen. SEplan ger ett enklare och mera digitalt arbetssätt genom en effektivare processkoordinering och framdrift samtidigt som det underlättar kommunikationen, både med de anställda i kommunen och med medborgarna. Malmö Stad har digitalisering och effektiva arbetssätt högt på agendan. Sedan januari 2021 implementerar NIRAS tillsammans med staden SEplan och gör anpassningar så att både nuvarande och framtida behov täcks in.

SEplan hanterar framför allt planbeskrivningens innehåll, planprocessen ger en tydlig överblick över samtliga ingående delar och moment samt förenklar kommunikationen i samråds-och granskningsskedena. SEplan integreras med det program som kommunen själva fritt har valt att använda för att hantera geometrier och planbestämmelser. Det innebär en flexibilitet för kommunen, som erfarenhetsmässigt varit en viktig del i framgångarna med de danska kommunerna.

Digitala krav i samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess ska skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess, och från och med 2022 gäller nya digitala krav för detaljplaner och planbeskrivningar i Sverige.

Sedan den danska lagen om digitala planer antogs 2006, har NIRAS erbjudit, driftsatt och därefter tillsammans med kommunerna i Danmark under 15 år vidareutvecklat DKplan. Fler och fler kommuner ansluter sig och idag använder mer än hälften av de danska kommunerna DKplan. Danmark ligger ett steg före Sverige inom området men eftersom planlagstiftningarna länderna emellan är mycket lika, har arbetet med att utveckla SEplan varit betydligt enklare.

I ett samarbete med Malmö stad förvandlas DKplan till SEplan. Det har inneburit ett utvecklingsarbete som i sann bemärkelse skapar en digital planbeskrivning, helt i enlighet med Boverkets föreskrifter.

Klicka på bilden för en demo av SEplan

Läs mer här om hur de danska kommunerna använder DKplan: www.niras.dk/dkplan

Exempel på danska kommuners DKplan lösningar:

Aalborgs kommun

https://aalborgkommune.viewer.dkplan.NIRAS.dk/plan/5#/lokalplanid/4378

Silkeborgs kommun

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.NIRAS.dk/plan/1#/lokalplanid/3544017/

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också: