Daily Life NS 02433 1080 Photo Jon Nordahl

Due Diligence

Vår tydliga och effektiva process för att samla in och analysera information hjälper er att göra en korrekt bedömning av fastighetens värde.

NIRAS kan bistå med due diligence vid förvärv eller försäljning av fastigheter. Vi har en tydlig och effektiv process för att samla in och analysera den information som behövs för att säljare och köpare ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens status och därmed påverkan på dess värde. Med hjälp av genomgång av dokumentation, intyg, ritningar, bygglov samt statusbesiktning av fastigheten kan vi identifiera eventuella avvikelser och brister. Vi lämnar även kostnadsbedömning för åtgärdande av avvikelserna

Vill du veta mer?

Steven Schmidt

Steven Schmidt

Market Director

Malmö, Sweden

+46406250505