Charts On A Computer Screen NS 08786

Fastighetsförvaltning

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om fastigheterna genom underhållsplanering, statusbesiktning och fastighetsavveckling.

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om dina fastigheter. Genom underhållsplanering ger vår bedömning en teknisk översikt av ditt fastighetsbestånd och en överskådlig ekonomisk bild inför planering av dina framtida avsättningsbehov.

Vi kan också titta på enskilda fastigheter och utföra statusbesiktningar som visar om t.ex. en renovering eller ombyggnation lönar sig eller ej.Inom fastighetsavveckling kan vi hjälpa till med strategisk fastighetsutveckling genom att titta på fastighetens aktuella status och driftnetto och därefter råda om fastigheten bör behållas, säljas eller rivas.

NIRAS utbildar även framtidens ingenjörer inom drift-och underhållsteknik på Chalmers.

Vill du veta mer?

Viktor Dahlgren

Viktor Dahlgren

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 04