Oceanographic

Numeriska modelleringsstudier

Oceanografisk och hydraulisk teknik kräver omfattande teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet från verkliga projekt, fysiska modeller och numeriska modeller.

Vi erbjuder sakkunniga expertkonsulter som kan ta ett helhetsansvar och stödja våra kunder genom att övervaka projektens anläggningsarbete. Detta garanterar att projekten är helt förenliga med designplaner och specifikationer. Genom att utföra kontinuerliga fältinspektioner av anläggningsarbetet under hela projektets förlopp säkerställer våra experter att entreprenörerna i projektet använder acceptabla byggmetoder och lever upp till hantverksmässiga standarder.

Dessutom omfattar NIRAS kärnverksamhet konsulttjänster för projektledning av anläggningsarbeten, och i detta sammanhang har vi stor erfarenhet av att stödja våra kunder och intressenter i alla skeden av design- och byggprocessen. Detta omfattar även kontinuerlig kvalitetsövervakning och riskanalys under projektets genomförande.

Våra specialister har årtionden av erfarenhet av att lösa komplexa modelleringsaspekter som omfattar viktiga insatser för både miljömässiga och tekniska ändamål. Detta inkluderar:

  • Hydrodynamik
  • Vågklimat
  • Vattenutbyte och spolning
  • Recirkulation
  • Bottenspolning (muddrat spill)
  • Sedimenttransport
  • Vågrörelse
  • Kustdrift och kustlinjer
  • Förtöjningsanalys
  • CFD (Computational Fluid Dynamics)

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: