Maria Heisterberg Hansen MHN Holding Sample NS 05905 1920 Photo Kristine Mengel

Miljöövervakning och miljökontroll

Jordförorening och grundvattenförorening. Vi kan analysera, utveckla och sätta pris på vad det kostar. Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och –kontroller i akvatisk miljö med fokus på kemi och biologi.

Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och miljökontroller i akvatisk miljö, både med kemi och biologi i fokus. Vid starten av varje projekt gör vi en specifik bedömning för att fastställa vilken metod som ger bäst kvalitet och är mest kostnadseffektiv för er. Eftersom vi designar egen utrustning kan vi dessutom anpassa mätinstrumenten efter det specifika projektet. En av våra efterfrågade tjänster är övervakning baserad på automatiska mätstationer kompletterat med manuella stickprov.

Vill du veta mer?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05

Sanna Guldbrandzén

Sanna Guldbrandzén

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 47