Vattenverksamhet Muddring

MKB och tillståndsprocesser

Vid tillståndsprövning hjälper vi till att ta fram underlag om miljömässiga och tekniska förutsättningar och utför bedömningar av miljökonsekvenser.

Vi hjälper företag och kommuner att ta fram underlag inför prövning av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet inom bland annat järnvägs- och vägprojekt, hamn- och bryggprojekt och för industri- och processanläggningar.

Vid tillståndsprövning hjälper vi till att ta fram underlag om miljömässiga och tekniska förutsättningar och utför bedömningar av miljökonsekvenser.

NIRAS erbjuder hjälp med att ta fram MKB:er och underliggande praktiska och teoretiska undersökningar. Vi hjälper även till att hålla i samråd med intressenter och myndigheter och att agera miljötekniskt stöd vid huvudförhandlingar i domstol.

Vill du veta mer?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05