Employees With Geoprobe. Lars Prinds Hedegaard LPH Martin Eklund BME NS 08317 1920 Photo Jon Nordahl Min

Geoprobe® - miljöstudier med mobil borrigg

Vi utför analyser på plats och tar ut föroreningstester med geoprobe® av mark, vatten och porluft på djup ner till 50 meter.

NIRAS har idag fem mobila borriggar med mobil laboratorieutrustning för in-situ undersökningar och för uttag av föroreningsprover av jord, vatten och porluft. Vi är ett av få företag i Europa som klarar att ta ut prover ner till 50 meter under markytan.  

Vi kan hjälpa till med alla faser av en modern kartläggning av geologi, hydrogeologi och föroreningsutbredning med Geoprobe®-systemet. 

Provtagning  med Geoprobe®

Geoprobe® är kompakta borriggar, flertalet bandgående, som kan mäta föroreningsnivåer i jorden. Konceptet är utvecklat i USA, men sedan år 1998 har NIRAS utvecklats till att vara en av de främsta aktörerna i att använda Geoprobe®-systemet till avancerade undersökningar av förorenade områden.  

Vi deltar ofta i utvecklingsprojekt, för att testa och utveckla ny utrustning för Geoprobe® och andra utrustningsleverantörer.  

NIRAS utför rutinmässigt uttag av nivåspecifika grundvattenprover, kärnprover, porluftsprover, filterinstallationer, samt injektioner av olika reaktanter och spårämne.  

Geoprobe® – ekonomiskt fördelaktigt

Med traditionella skruvborrningar riskerar du att utföra onödiga, för korta eller för få borrningar, så att kompletterande borrkampanjer behövs för att avgränsa området. 

Geoprobe® är ett ekonomiskt fördelaktigt val, genom att mätutrustningen levererar information i realtid i fält. Analysen av data startar omedelbart när spetsen på sonden går i jorden. NIRAS och kunden behöver därför inte vänta på resultat från laboratorieanalyser för att få ett underlag till beslut om det ska borras vidare i fler punkter eller om underlaget är tillräckligt för att avgränsa området.  

Direktmätande sonder underlättar bedömningen av vilken nivå som filter ska installeras vid för att placeras i de geologiska lager där den huvudsakliga föroreningstransporten sker.  

Flexibiliteten på plats i fält medför att antalet uttagna prover kan optimeras, samtidigt som risken att missa tillräcklig mängd data om föroreningen för att kunna utföra t.ex. riskbedömning eller designa en åtgärd, minimeras. Tack vare det kan du spara tid och få en god totalekonomi.  

 

Detaljerad förståelse av föroreningens spridningsväg med hjälp av Geoprobe® 

Vårt erfarna Geoprobe®-team kan hjälpa dig att ta fram den mest optimala undersökningsstrategin och att löpande justera den efter hand som undersökningen pågår. På så sätt inhämtas det bästa möjliga underlaget, t.ex. för framtagande av en saneringsstrategi, baserad på en detaljerad förståelse av föroreningens utbredning, föroreningsmassan och spridningsvägar.   

NIRAS har genomfört ett stort antal projekt och har därmed uppnått en förståelse, erfarenhet och rutin med Geoprobe® som vi är stolta över och som vi gärna delar med dig som kund.  

Vår Geoprobe®-utrustning säkrar fältdata av hög kvalitet  

 NIRAS har mätsonder för MIHPT-, LL-MIHPT-, EC-, HPT- och OIHPT. Detta innebär att NIRAS kan leverera underökningar av förorenade områden av högsta kvalitetsnivå, med väl utprovade metoder med Geoprobe®. NIRAS förstår vikten av att validera resultaten och levererar alltid fältdata av hög kvalitet.  

Fyra skäl till att anlita NIRAS för att utföra miljöundersökningar med Geoprobe®:

  1. Borriggen är flexibel och görs snabbt redo att gå ner i jorden.
  2. Borriggen är relativt liten och kan därför komma till när det är trångt, även inomhus.
  3. Snabba och högupplösta data för bedömning av geologi och föroreningsbild. Möjlighet för realtidvisning av operatörens skärm med livedata hos kunden via internet. 
  4. Vi har 25 års erfarenhet av provtagningskonceptet.

Se Geoprobens arbete i Køge hamn:

Översikt över vår utrustning:

Om du redan känner till Geoprobe ®-konceptet, och om du vill ha en översikt över exakt vilken utrustning vi erbjuder, kan du få en översikt i vårt faktablad.

Se faktablad Översikt över mätningar och vikter

Se faktablad Miljöstudier med Geoprobe-utrustning är snabbare, billigare och bättre

Se faktablad Teknisk översikt över vår analysutrustning

Se video GEOPROBE® SP16 Groundwater sampler

Se video GEOPROBE® DT22 Dual Tube soil sampling

Se video GEOPROBE® HPT Hydraulic profiling tool

Kontakta oss gärna via niras.geoprobe@niras.se   

Vill du veta mer?

Filip Nilsson

Filip Nilsson

Consultant

Malmö, Sweden

+46 40 624 10 24

Peder Englund

Peder Englund

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 40 625 05 36

Se också: