Employees With Geoprobe. Lars Prinds Hedegaard LPH Martin Eklund BME NS 08317 1920 Photo Jon Nordahl Min

Geoprobe® - miljöstudier med mobil borrigg

Vi utför analyser på plats och tar ut föroreningstester med geoprobe® av mark, vatten och porluft på djup ner till 50 meter.

NIRAS har tre mobila borriggar med mobil laboratorieutrustning för analys på plats och för att ta prover för mark-, vatten- och porluftsförorening. Vi är ett av få företag i Europa som kan ta prover på djupet ner till 50 meter.

Vi kan hjälpa till med alla faser av en modern kartläggning av hydrogeologi och föroreningsspridning med Geoprobe®systemet. Om projektschemat är tajt kan vi erbjuda en kurs där alla analyser finns tillgängliga direkt, på plats från vår egen analysutrustning.

Provtagning  med Geoprobe®

Geoprobe® är ett litet fordon på spår som kan mäta föroreningsnivåer i marken. Konceptet har utvecklats i USA, men sedan 1998 har vi utvecklats till att vara bland de ledande i användningen av Geoprobe®-systemet för avancerade föroreningsstudier.

Vi deltar regelbundet i innovativa projekt för att testa och utveckla ny utrustning för Geoprobe® och andra utrustningsleverantörer.

Geoprobe® – ett ekonomiskt bra val

Geoprobe® är ett ekonomiskt fördelaktigt val, eftersom det innehåller mätutrustningen direkt ansluten till våra  datorer. Analysen startar därför så fort borrspetsen går ner i marken. Omedelbart därefter ser våra tekniker resultaten  på datorskärmen en idet mobila laboratoriet. Med Geoprobe ® behöver du inte vänta flera dagar på analysresultat. Du får omedelbart relevant kunskap för att bestämma om du  vill borra   vidare – eller sluta.

I traditionella borrningar , utan kontinuerlig provanalys, får du en onödig borrning. Med Geoprobe ® har vi den flexibilitet som den ger när vi är "på plats" och kan anpassa mängden prover så att de bara inkluderar de nödvändiga. Det innebär att vi på de mindre fallen ofta kan avsluta all borrning och analys på en enda arbetsdag med Geoprobe®. Detta sparar både tid och pengar.

Detaljerad förståelse av vägarna för föroreningar med geoprobe®

Vår erfarna Geoprobe® teams  strategi för föroreningsundersökningar gör att du kontinuerligt kan justera och optimera fältundersökningen. På så sätt erhålls bästa möjliga grund för projektet. Det kan till exempel vara en efterföljande saneringsstrategi som bygger på en detaljerad förståelse av föroreningens spridnings-, mass- och spridningsvägar.

Genom många projekt har NIRAS fått en förståelse, erfarenhet och rutin med Geoprobe®, som vi är stolta över och gillar att dela. Vi utför rutinmässigt provtagning av nivåspecifika grundvattenprover, kärnprover, porluftprover, filterinställning samt injektioner med olika reaktanter och spårämnen.

Vår geoprobe®-utrustning säkerställer högkvalitativa fältdata

För miljöspecialister inom området kan vi nämna att NIRAS har MIHPT, LL-MIHPT, EC, HPT och OIP-utrustning för fältstudier. Detta innebär att NIRAS kan tillhandahålla föroreningsstudier på högsta kvalitetsnivå och med beprövade tekniker och metoder med Geoprobe®. Vi vet vikten av giltiga resultat och tillhandahåller alltid högkvalitativa fältdata.

Fyra skäl att få NIRAS att genomföra din miljöundersökning med Geoprobe®:

  1. Den självgående borriggen är flexibel och kan snabbt förberedas för att gå ner i marken.
  2. Borriggen är relativt liten. Därför kan vi också komma till när utrymmet är trångt.
  3. Snabb och korrekt information om geologi och föroreningsspridning. Möjlighet till realtidsvisning av kunden av operatörens skärm från vårt mobila laboratorium via internetanslutning.
  4. 20 års erfarenhet av provtagningskonceptet.

OIP - gör föroreningar självlysande

Som den första i Europa kan NIRAS Geoprobe använda en helt ny mätsond som kallas Optical Profiling Tool (OIP). Geoprobenen trycker ner en mätsond genom jordens lager, som mäter var 1,5 cm. I sonden sitter en liten ljuskälla, som avger ett UV- eller grönt ljus. Ljuset gör att föroreningen av kolväten i jorden fluorescerade. Denna signal kan plockas upp av en mätkamera, och i realtid omvandlas till en procentandel kolväten.

OIP-metoden ger dig en mycket detaljerad bild av var föroreningen är lokaliserad och om det är lätta eller tyngre oljekomponenter som finns i den fria fasen. Samtidigt mäter sonden jordens elektriska och hydrauliska ledningsförmåga och får därmed kunskap om de geologiska förhållandena.

Samtidigt tar OIP-kameran också regelbundna bilder, så att du kan se själva föroreningen och till exempel jordens kornfördelning. Därefter kan enskilda jordprover tas där Geoproben med OIP har visat att det finns föroreningar för analys i ett ackrediterat laboratorium. På så sätt sparar kunden både en hel del onödiga dyra jordprover och kan kartlägga föroreningens omfattning mycket snabbare.

Se Geoprobens arbete i Køge hamn:

Overblik over vores udstyr

Om du redan känner till Geoprobe ®-konceptet, och om du vill ha en översikt över exakt vilken utrustning vi erbjuder, kan du få en översikt i vårt faktablad.

Se faktablad Översikt över mätningar och vikter

Se faktablad Miljöstudier med Geoprobe-utrustning är snabbare, billigare och bättre

Se faktablad Teknisk översikt över vår analysutrustning

Se video GEOPROBE® SP16 Groundwater sampler

Se video GEOPROBE® DT22 Dual Tube soil sampling

Se video GEOPROBE® HPT Hydraulic profiling tool

Vill du veta mer?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05

Se också: