Verksamhetsutveckling inom fastigheter och service

Hands pointing at paper with graphs and charts

Fastighets- och serviceverksamheten är en stödfunktion i organisationen. För att kärnverksamheten ska fungera så bra som möjligt behöver stödfunktionen erbjuda rätt tjänster och vara dimensionerad i balans med kärnverksamheten – både idag och framtiden.

En välfungerande stödorganisation är viktig för att säkerställa en leverans som svarar mot kärnverksamhetens behov. NIRAS kan hjälpa er att utveckla de strategier, processer och verktyg som behövs för en effektiv organisation.

Utifrån NIRAS samlade erfarenhet av utveckling av främst FM- och fastighetsorganisationer har vi utvecklat en arbetsmodell i tio steg. 10-stegsmodellen är utformad för att behandla hela utvecklingsprocessen, från kartläggning av förutsättningar och behov till implementering och uppföljning.

Modellen kan användas som en karta för att belysa vilka organisationens nuläge och behov av utveckling. Vilka steg som behöver genomföras och omfattningen av respektive steg anpassas utifrån era förutsättningar och mål.