Hållbarhet och livsmedelssäkerhet

Person with blue gloves making a check-up on canned food

Vi hjälper dig att fastställa din hållbarhetsambition, formulera en strategi som tar dig från bästa praxis till nästa praxis och implementera en framtida leveranskedja.

NIRAS hjälper dig med allt från att definiera strategier och bedöma risker till att genomföra projekt i syfte att förbättra ditt hållbarhetsindex och sänka dina kostnader. Vi erbjuder 360 graders utvärdering av ditt företags hållbarhet samtidigt som vi tittar på indirekta och direkta konsekvenser av alla CSR-aspekter.

Våra tjänster inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet består av:

  • Lösningar inom hygien och livsmedelssäkerhet
  • Test, mätning och kalibrering
  • Utveckling av en hållbar produktion
  • Kvalitetssäkring
  • Sensorisk analys