08 Sustainability Jesper Kailow

Hållbar produktion

NIRAS ger råd om hållbar produktion från start till slut

Det blir allt viktigare för företag att inkludera hållbarhet i all affärsverksamhet och livsmedelsindustrin går ofta i täten på detta område.

Oavsett om det handlar om fisk, kött, fjäderfä, mejeriprodukter, växtbaserade livsmedel, ingredienser, bröd, öl eller andra dryckesvaror har många företag inom livsmedelsindustrin införlivat FN:s globala mål för hållbar utveckling i sina strategier. Men det finns dock många som fortfarande har problem när det gäller att integrera målen i den dagliga verksamheten.

Vi på NIRAS erbjuder rådgivning från start till slut. Med ett holistiskt tillvägagångssätt hjälper vi företag med allt från att definiera hållbara ambitioner och bedöma risker till att utforma en optimal strategi och effektivt sätta igång med och genomföra de fastställda målen.

Med omfattande expertis på området kan NIRAS hjälpa kunderna att omvandla bra hållbarhetsambitioner till konkreta åtgärder och resultat. Detta gynnar både kundens verksamhet och dennes konkurrenskraft på marknaden samt klimatet.

Potential för betydande resultat inom livsmedelsindustrin

NIRAS har lång erfarenhet av att genomföra hållbara lösningar inom livsmedelsindustrin och därför har vi den expertis som krävs för att förverkliga kundens hållbara potential.

Hållbar resurshantering och vattenminskning har stor potential att kunna optimera den dagliga verksamheten och minska livsmedelsföretagens koldioxidavtryck. NIRAS har hjälpt några av världens ledande livsmedelsföretag att utnyttja denna potential.

Dessutom kräver anläggningar inom livsmedelsindustrin, t.ex. fabriker och processanläggningar, stora mängder energi för att upprätthålla driften, vilket leder till höga koldioxidutsläpp. Flera initiativ kan genomföras för att minska dessa anläggningars klimattryck. NIRAS har hjälpt juiceföretaget Innocent att etablera sin koldioxidneutrala fabriksanläggning i Rotterdam.

NIRAS experter har kunskapen och den tekniska expertisen för att skräddarsy lösningar till kunderna, oavsett om det handlar om värmeåtervinningssystem, energibalansering eller placering av fönster. Vi på NIRAS erbjuder kunden ett 360-gradersperspektiv på företagets hållbarhet, inklusive direkta och indirekta konsekvenser av lösningen.

Hållbara verktyg

Förutom omfattande praktisk erfarenhet och teknisk kunskap har NIRAS utvecklat och testat olika verktyg som gör det möjligt för kunderna att förvandla hållbara intentioner till mätbara resultat.

Dessa verktyg kan hjälpa kunden att fastställa tydliga prioriteringar, specifika lösningar och en transparent kvantifiering av verksamhetens hållbarhetseffekter.

Våra hållbarhetstjänster omfattar:

  • Lösningar för hygien och livsmedelssäkerhet
  • Utveckling av en hållbar produktion
  • Kvalitetssäkring (QA)
  • Sensorisk analys

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: