NIRAS Office Aarhus NS 08789

NIRAS i Aarhus

NIRAS’ kontor i Aarhus har været i konstant vækst siden starten af 00’erne og er i dag én af de største virksomheder i kommunen målt på medarbejderantal med ca. 460 ansatte. 

På grund af den konstante vækst i Aarhus flyttede NIRAS i november 2016 ind i et nyt, moderne kontorhus i Ceres Byen. I NIRAS arbejder vi på tværs af faggrænser, og det moderne kontorhus på Ceres Allé understøtter det aktivitetsbaserede og projektbaserede samarbejde i virksomheden. 

Der er meget viden samlet i NIRAS, og placeringen i Ceres Byen ved siden af Aarhus Universitet giver ideelle betingelser for innovation samt vidensdeling. Det betyder, at vi i endnu højere grad end hidtil kan levere optimale løsninger til vores kunder. 

Lokale projekter 

Væksten i virksomheden har også betydet, at NIRAS igennem en årrække har sat sit aftryk på udviklingen i Aarhus. Her kan supercykelstien fra Aarhus’ centrum til Lisbjerg og Havnehusene blandt andet nævnes. 

NIRAS bidrager desuden lokalt ved at være med i en lang række byudviklingsprojekter. Som rådgiver på de energirigtige familie- og studieboliger i Katrinebjerg, bidrager vi inden for alle ingeniørdiscipliner med fokus på materialer, levetid, energi, indeklima, nedtagning og genanvendelse i samarbejde med Dansk Boligbyg. 

Derudover kan omdannelsen af kommunehospitalet til Universitetsbyen og en række projekter i Aarhus Havn – herunder Lighthouse og Nicolinehus nævnes. I sidstnævnte har NIRAS beregnet støjen fra omgivelserne for ejendomsselskabet Bricks A/S, som opfører byggeriet. 

De ca. 460 medarbejdere på kontoret i Aarhus beskæftiger sig med fagområder som; Byggeri, Miljø & Natur, Vand & Forsyning, Infrastruktur, Procesindustri, Informatik samt Analyse og Planlægning. 

Contact

NIRAS

Ceres Allé 3 8000 Aarhus C Danmark

+45 8732 3232

aarhus@niras.dk