Copenhagen Office Location Nyhavn

NIRAS i Danmark

NIRAS grundades i Danmark 1956, och idag är vi en av landets ledande rådgivande ingenjörsverksamheter.

Om du har varit i Danmark är det troligt att du redan har träffat på NIRAS. Åtminstone genom något av de projekt som vi har medverkat i. Som rådgivande ingenjörer sätter vi inte små ”Made in”-klistermärken på våra projekt. Men om vi gjorde det skulle du se dem överallt.

Ett exempel är de vindkraftverk som du ser när du närmar dig Kastrups flygplats. Med vår primära kompetens inom miljöbedömning och havsbaserade vindkraftsfundament bidrar vi till det danska vindkraftsäventyret. Vi har också bidragit till projekt som de ikoniska DOKK1-byggnaderna i Århus och DR:s konserthus.

Kontor