Ett nytt due diligence-verktyg bedömer kostnaderna för att återuppföra byggnader

Kb Hallen Okt 2018 (1)

NIRAS har lanserat ett nytt verktyg inom due diligence som bedömer kostnaderna för återuppförandet av byggnader utifrån tre parametrar.

den 21 november, 2018

Orkaner, olyckor och bränder. Det kan finnas många anledningar till varför en byggnad förstörs. Som ägare kan det få oöverskådliga ekonomiska konsekvenser om man inte har en giltig försäkring. Samtidigt kan det vara svårt att bedöma om man är över- eller underförsäkrad.

När den kulturminnesmärkta idrotts- och konserthallen KB-hallen i Köpenhamn brann ned 2011, var Köpenhamns bollklubb endast försäkrade för att bygga upp en ny idrottshall – inte en byggnad som exakt motsvarade det gamla börshuset. Det behövdes både en ny detaljplan, fondstöd och en lånegaranti på 50 miljoner kr för att återuppföra en ny, modern hall med samma faciliteter som den ursprungliga.

Tre parametrar ger en rättvisande bild

På grund av en växande efterfrågan lanserar därför NIRAS nu ett nytt verktyg inom teknisk due diligence, som ger en bild av hur mycket det kostar att återuppföra en byggnad om olyckan skulle vara framme. Kostnaderna för återuppbyggnaden bedöms utifrån tre specifika parametrar: logistik, kvalitet och komplexitet.

Logistikparametern undersöker hur lätt det är att ta sig till och från byggnaden, och om det till exempel är möjligt att ställa dit containrar och annan byggutrustning.

Den andra och tredje parametern undersöker kvaliteten på byggnaden och hur komplex den är. Dessutom inkluderar verktyget bland annat också rivnings- och saneringsarbeten, anslutningsavgifter och entreprenadavgifter.

Är du helt täckt?

Peter Nielsen, marknadschef på NIRAS, är nöjd med det nya verktyget:

”Nu kan vi presentera en lösning för de många – särskilt internationella – kunder som har efterfrågat det under de senaste åren. Med verktyget har vi systematiserat våra beräkningar på ett tydligt sätt. De tre parametrarna ger en heltäckande bild av hur dyrt det blir att återuppföra en byggnad, så att kunderna kan se till att de faktiskt är helt täckta av sin försäkring.”

Han förklarar: ”De tre parametrarna tar hänsyn till att det blir dyrare att återuppföra en byggnad på Kongens Nytorv i Köpenhamn, eftersom området är trängre och mer trafikerat att bygga på än det skulle vara att återuppföra en byggnad omgiven av fält på Västsjälland. Precis som det finns en stor kvalitativ skillnad om man bygger ett lager eller en kopia av Amalienborg, och om det är en komplex byggnad som ett sjukhus eller inte.”

Det nya verktyget är baserat på digitaliserade branschsiffror inom konstruktion och kan därför räkna på skillnader mellan olika landsdelar. Verktyget har redan visat sig vara en vinst för åtskilliga kunder, bland annat flera danska pensionsfonder.

Se också