NIRAS vinner dubbla ramavtal med Stockholms stad

Imagewithfallbackandmagikands3

Ramavtal inleds med en avtalstid om 24 månader, därefter finns möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

den 1 april, 2019

NIRAS rangordnas som 1:a på båda ramavtalen med fastighetskontoret i Stockholms stad bland de leverantörer som nyligen blivit tilldelade ramavtal för projekt-, projekterings- och byggledningstjänster för byggprojekt. Ramavtalen avser stora projekt med uppdragsvolym över 3 miljoner kronor samt små projekt med uppdragsvolym under 3 miljoner kronor.

Uppdragen avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten och kan avse både utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Ramavtalet inleds med en avtalstid om 24 månader. Därefter finns möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

”Vi är otroligt stolta över förtroendet vi fått på båda ramavtalen och ser väldigt mycket fram emot ett fint samarbete med staden där vi tillsammans hjälps åt att bygga morgondagens hållbara samhälle.” säger, Torgny Westerberg, affärsområdeschef Byggprojektledning.

Vill du veta mer?

Se också