NIRAS Arkitekter har ritat Årets Stockholmsbyggnad 2018

Fredriksen Laangbrodalsskolan 002

Årets omröstning av arkitekturtävlingen Årets Stockholmsbyggnad är nu avslutad och det vinnande bidraget är Långbrodalsskolan i Älvsjö, ritad av NIRAS Arkitekter.

den 8 juni, 2018

Tävlingen utlyses årligen av Stockholm stad, där stockholmarna själva röstar fram sin favorit av tio byggnader som färdigställts under 2017.

”Vi är verkligen jättestolta över att få priset för Årets Stockholmsbyggnad 2018 för Långbrodalsskolan! Vilken ära! Som de flesta arkitekturprojekt så har det varit en laginsats att rita och projektera. Tillsammans har alla i projektet arbetat hårt och bidragit till slutresultatet”, säger en av arkitekterna i projektet.

Arkitektur som formar dagens lärande

Tanken med arkitekturtävlingen är att skapa engagemang för det moderna Stockholm och uppmuntra till diskussion om hur huvudstaden ska se ut. Juryn som valde ut de tio finalisterna utgick från byggnadens arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Långbrodalsskolans utförande är ett utmärkt exempel på en gruppinsats där alla arkitektoniska aspekter har övervägts. Här skapar arkitekturen rum för barnperspektiv, tillgänglighet, pedagogik och beständiga materialval.

Skolbyggnad med stark identitet

Långbrodalskolans högresta huvudbyggnad i vacker 20-talsklassicism är en magnifik representant för sin tids arkitektur och bildningsideal. Hundra år senare formar den nya skolbyggnaden dagens sätt att lära. Klassicismens gavelmotiv återanvänds, beständig titanzinkplåt ersätter putsade fasader och till elevernas papper adderas läsplatta och smartboards.

Långbrodalsskolan är placerad indragen från gatan i linje med omkringliggande byggnader. Denna miljösmarta placering innebar att det krävdes minimalt med sprängnings- och schaktningsarbete. Skolans plats är även noga utvald med tanke på omkringliggande bebyggelse och väderstreck. Mot norrsidan finns utrymmen för koncentrationskrävande verksamheter och mot den soliga skolgården ligger utrymmen för lek och rörelse.

”En nästan pittoresk byggnad till sin volym som samtidigt är både originell, lekfull och funktionell. Det är positivt med en skolbyggnad som bygger en stark identitet kring en skolmiljö, vilket inte är helt vanligt i dag”, kommenterar juryn Långbrodalsskolan på Årets Stockholmsbyggnads hemsida.

Arkitektbyrå NIRAS Arkitekter (f.d. Aperto Arkitekter)

Team Pernilla Fjellestad, Tomas Skoglund, Irene Westman, Joanna Oleksak, Martin Kjerrulf, Steven Müdd, Dorota Walus, Ami Holmgren, Malin Westin, Otto Enberg, Svante Wagenius, Hanna Palavicini, Malin Laakso, Ulrika Tjernström, Ulf Edgren.

Se också