Projekt

Skansen Baltic Sea Science Center

Skansen Baltic Sea Science Center

Baltic Sea Science Center är ett kunskapscentrum för Östersjön i samarbete mellan stiftelsen BalticSea2020 och Skansen. Kunskapscentret kommer att fungera både som ett pedagogiskt nav för skolan och en engagerande informationsplats för allmänheten där man lyfter frågor som rör Östersjön. Det första spadtaget togs i november 2016 och är nu öppen för allmänheten.

  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige
  • Klient: Baltic Sea Science Center
  • Tid: 2015-2017

Byggnaden består bland annat av tre stora akvarier, en utställningsdel, en pedagogisk del med laboratoriesal för skolelever och ett cinematek. Den utgår från, och bygger vidare på, den betongstruktur som tidigare huserade sjölejon, pingviner och flamingos. 

Nu blir den sockelvåning till det nya kunskapscentret och kommer att rymma de olika akvarierna. Ovan ställs en glasvåning varpå två trävolymer vilar. En välarbetad byggnad, geometriskt intressant i fina proportioner, med skandinavisk stil i rå betong, glas och obehandlat trä.

UPPDRAGET

Inomhusakvarier och andra teknikkrävande ytor gör detta till en mycket tekniktung byggnad. Med ett rikt programinnehåll på en liten tomtyta har varje kvadratmeter verkligen behövt utnyttjas. Med dessa förutsättningar har 3D-projektering varit avgörande för att kommunicera byggnaden inom projekteringsgruppen samt med beställare och entreprenör, framförallt när det gällt samordning och installationer.

I BIM-modellen kunde samordning göras genom rundvandring i byggnaden vilket även gav möjlighet att arbeta med installationerna ur ett gestaltningsperspektiv. Den genomarbetade BIM-modellen gav även möjligheten enkelt att ta fram intressanta vyer och snitt för visualisering

"Vi har utformat anläggningen så att man kan finna olika vägar att uppleva den på. Tomten ligger i en slänt där vi ritat byggnaden som ett tredimensionellt pussel som på olika sätt ansluter mot omgivningen. De olika nivåerna bygger vidare på den tidigare anläggningens struktur med olika terrasseringar och skapar fem olika nivåer varav en ligger under mark."

Katarina Wahlström, ansvarig arkitekt för Baltic Sea Science Center som genom KAWA arkitektur, valde att samarbeta med NIRAS Arkitekter för projektering, BIM-modellering och visualisering.

Vill du veta mer?

Anna Gärtner

Anna Gärtner

Senior Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 03

Se också: