Projekt

Bane NOR og NIRAS startar ett nytt extremt banprojekt - Søsterbekk korsningsspår via Sverige

Søsterbekk (1)

Bane NOR har ingått avtal med NIRAS Norge AS angående projektering och teknisk rådgivning för projektet Søsterbekk korsningsspår. Detta projekt är ett av de mest extrema järnvägsprojekten i hela Norge, och det är NIRAS nordligaste projekt inom infrastruktur.

den 10 november, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur
  • Länder: Norge och Sverige
  • Klient: Bane NOR

Bane NOR kommer att stärka kapaciteten för godstrafik på Ofotbanen och har nu påbörjat arbetet med korsningsspår vid Søsterbekk. Projektet syftar till att möjliggöra fler person- och godståg på Ofotbanen och ingår samtidigt i en större satsning som ska förbättra godstrafikförbindelsen mellan Oslo och Narvik via Sverige.

Det har nu ingåtts avtal med NIRAS Norge AS om teknisk rådgivning och projektstöd vid utarbetandet av teknisk huvudplan och detaljreguleringsplan. Uppdraget inleds i november 2023 och kommer att pågå fram till början av 2025.

”NIRAS visar mycket god förståelse för uppdraget och har kompetensen som krävs för att genomföra den här typen av projekt. Vi är mycket nöjda med att ha NIRAS med oss i det fortsatta arbetet med projektet," säger projektledaren Tor Gunnar Pedersen på Bane NOR.

Målsättningen om ökad godstrafik på järnvägen

Ofotbanen är en mycket trafikerad sträcka, och huvudmålet med projektet är att skapa förutsättningar för en ökad andel gods på järnvägen mellan Narvik och Sverige. Ett nytt korsningsspår möjliggör också förbättrad stabilitet och flexibilitet i tågtrafiken, vilket kommer att erbjuda en ännu bättre service både för godstrafiken och för resenärerna på Ofotbanen.

Planen är att bygga ett korsningsspår på cirka 1 km parallellt med och söder om det befintliga järnvägsspåret vid Søsterbekk station. För att ge plats åt korsningsspåret kommer det att krävas bergsprängning och byggande av en ny bro parallellt med den befintliga bron över bäckdalen. Korsningsspåret kommer att möjliggöra möten med extra långa godståg.

”Detta är ett tvärvetenskapligt och komplext projekt där samordning mellan olika områdena blir en väsentlig faktor. Projektet bidrar till ökad kapacitet för godståg, vilket är mycket viktigt för näringslivet i regionen. Det gör det till ett mycket spännande projekt som vi ser fram emot att påbörja," säger Theis Rasmussen, direktör på NIRAS Norge AS.

Bilder från Narvik station och längs Ofotbanan.

IMG 8163
IMG 0306
IMG 8203
IMG 8179 (2)

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också: