Projekt

Nytt extremt järnvägsprojekt - Søsterbekk mötesspår mellan Oslo och Narvik via Sverige

Søsterbekk (1)

Bane NOR har ingått ett kontrakt med NIRAS Norge AS för projektledning och teknisk rådgivning för Søsterbekk mötesspår. Det här projektet är ett av de mest extrema järnvägsprojekten i hela Norge och det är det nordligaste projektet NIRAS har hanterat inom infrastruktur.

den 10 november, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Miljö
  • Länder: Norge och Sverige
  • Klient: Bane NOR

Bane NOR kommer att öka kapaciteten för godstrafik på Ofotbanen och har nu påbörjat arbetet med mötesspår med samtidigt inkörning vid Søsterbekk. Projektet syftar till att möjliggöra för fler person- och godståg på Ofotbanen och är samtidigt en del av en större satsning som ska förbättra godstrafiken mellan Oslo och Narvik via Sverige.

Ett kontrakt har nu ingåtts med NIRAS Norge AS för teknisk rådgivning och projektstöd vid utarbetandet av teknisk huvudplan och detaljplan. Uppdraget påbörjas i november 2023 och kommer att pågå fram till början av 2025.

"Ofotbanen är den mest extrema järnvägen i hela Norge, och projektet vid Søsterbekk är det nordligaste projektet NIRAS har haft inom infrastrukturområdet," säger Theis Rasmussen, direktör på NIRAS Norge AS.

I samband med kontraktets påbörjan hölls den 6 november en inledande inspektion av sträckan tillsammans med Bane NOR och nyckelpersoner i projektet.

"NIRAS visar mycket god förståelse för uppdraget och har den kompetens som krävs för att genomföra den här typen av projekt. Vi är mycket nöjda med att ha NIRAS med oss i det fortsatta arbetet med projektet," säger projektledaren Tor Gunnar Pedersen på Bane NOR.

Målet är att öka andelen gods på järnvägen

Ofotbanen är en mycket trafikerad sträcka och projektets huvudmål är att underlätta för en ökning av andelen gods samt möjliggöra ett ökat antal malmtransporttåg på sträckan mellan Narvik och Sverige. Ofotbanen utgör endast en procent av det norska järnvägsnätet men transporterar över 60 procent av godsmängden i ton.

Ett nytt mötesspår med samtidig inkörning möjliggör också förbättrad stabilitet och flexibilitet i tågtrafiken, vilket kommer att erbjuda ett ännu bättre utbud både för godstrafiken och för de resande på Ofotbanen.

Planen är att bygga ett mötesspår på cirka 1 km parallellt med och söder om befintliga järnvägsspår vid Søsterbekk station. För att få plats med mötesspåret kommer det att krävas sprängning av en del berg och att bygga en ny bro parallellt med den befintliga bron över bäckdalen. Mötesspåret med samtidig inkörning möjliggör att extra långa godståg kan mötas.

"Det här är ett tvärvetenskapligt och komplext projekt där samordning mellan olika discipliner blir en väsentlig faktor. Projektet bidrar till ökad kapacitet för godståg och möjliggör ett ökat antal malmtransporttåg på sträckan, vilket är mycket viktigt för näringslivet i regionen. Det gör det till ett mycket spännande projekt som vi ser fram emot att sätta igång med," säger Christian Nielsen, projekt- och marknadschef på NIRAS Norge AS.

Ambitiösa miljömål 

Ofotbanen, och speciellt Søsterbekk station, utgör en utmanande järnvägslinje, både från en ingenjörs- och en miljösynpunkt, på grund av dess läge i de nordliga delarna av Norge och höjden över havet. Med populära vandringsleder och renskötsel i närheten, samt sannolikt behov av omformning av bergssidorna, kommer projektet att kräva noggrann och tidig fokusering på miljöaspekter för att minimera påverkan. I detta sammanhang är det särskilt positivt att Bane NOR har ambitioner om att certifiera projektet enligt BREEAM Infrastructure-certifieringen, något som NIRAS naturligtvis kommer att bistå dem med.

Bilder från Narvik station och längs Ofotbanan

IMG 8163
IMG 0306
IMG 8203
IMG 8179 (2)

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197