Projekt

Fjernvarme Fyn söker möjligheter till ett samarbete kring Power-to-X

Fjernvarme Fyn 2

Produktion av el och fjärrvärme släpper ut mycket CO₂. På Fjernvarme Fyn undersöker man nu möjligheten att utnyttja CO₂ via ett partnerskap som ska leverera en klassisk vinn-vinn-lösning.

den 21 december, 2021
 • SDG: #7, #11, #13, #17
 • Sektorer: Energi
 • Länder: Danmark
 • Klient: Fjernvarme Fyn

Mer än 800 000 ton CO₂. Det är vad energibolaget Fjernvarme Fyn som helhet släpper ut årligen från anläggningarna på Havnegade – när både den biogena och fossila CO₂ läggs samman. Anläggningarna levererar el till nätet och fjärrvärme till Odenses invånare. Men det fynska ( fynska ) elföretaget har en ambition: Vi vill gå i en grönare riktning och begränsa utsläppen av CO₂ samtidigt som vi upprätthåller den stabila värmeförsörjningen i Odense.

Och det är precis vad Power-to-X-tekniken kan hjälpa företag att göra. Power-to-X är en teknik som möjliggör produktion av gaser och flytande bränslen genom att blanda kol från till exempel CO₂ med väte.

Eftersom Fjernvarme Fyn genererar mycket CO₂ från sin värmeproduktion har man beslutat att undersöka möjligheten att ingå ett samarbete med ett annat företag för att bygga en PtX-anläggning intill sitt kraftvärmeverk. Ett potentiellt partnerföretag kan vara en bränsleproducent som kan utnyttja den stora mängden CO₂ som genereras och förhindra att den bara släpps ut till skada för miljön.

Analys visar potentialen

För Fjernvarme Fyn har NIRAS genomfört en analys av möjligheterna att samla in CO₂ och hysa en PTX-anläggning, samt inledande undersökningar av potentiella lämpliga partners vid byggandet av en Power-to-X-anläggning kopplad till fjärrvärmeverket i Odense .

Analysen omfattade förutsättningar, marknadsanalys, ramvillkor, begränsningar och teknologier med fokus på samspel med fjärrvärme – så kallad sektorsintegration. Detta sammanfattades i en slutsats angående Fjernvarme Fyns möjligheter att erbjuda sig som partner i ett PtX-samarbete.

Slutsatsen visade på en lovande affärsstrategi för Fjernvarme Fyn i form av både miljömässiga och ekonomiska vinster – dels från att begränsa utsläppt CO₂, dels från att utnyttja överskottsvärme samt att bidra till en potentiell partners produktion av bränslen eller andra sekundära produkter.

Rådgivningen från NIRAS genomfördes och levererades hösten 2020 och Fjernvarme Fyn har sedan dess gått vidare med att söka efter potentiella partners.

Power-to-X kort och gott

 • Genom att tillföra ström till vatten kan du dela vattenmolekyler (H₂O) - detta kallas elektrolys
 • På så sätt kan man omvandla grön producerad el - t ex från vindkraftverk - till väte (H) och syre (O)
 • Vätgasen tillsätts till kol - till exempel i form av CO₂ från en fabrik eller ett kraftverk
 • På så sätt kan man producera gaser eller bränslen som kan användas som bränsle av flygplan, färjor, lastbilar m.m.

Vill du veta mer?

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Senior Consultant - Innovation, Climate change, en

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Project Director

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197