Woman collecting water sample
I projektet testas nya idéer och metoder i provtagningar på förorenade platser. Detta för att kunna anpassa metoder som kan möta marknadens behov.

Forskningsprojekt EnForce, Örebro universitet

Kunskap och näringslivserfarenhet driver forskningsprojekt om miljögifter

NIRAS ingår i ett omfattande forskningsprojekt, i syfte att utveckla och genomföra effektiva riskbedömningar samt utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter. Utifrån kunskap och kundportfölj, kan NIRAS testa metoderna direkt mot marknaden.

NIRAS driver, tillsammans med Örebro universitet och andra aktörer, olika forskningsprojekt för att undersöka miljögifter. Forskningsprojekten finansieras av KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen delar ut forskningsmedel inom forskning- och kompetensutveckling vid svenska lärosäten som samarbetar tillsammans med näringslivet.

NIRAS är en av flera industriella partners som tillsammans med Örebro universitet ska bygga upp en ny forskningsprofil i ämnet ”Environmental forensics”, under åren 2017-2022. Syftet med projekten är att, med tillgång till modern teknik, forskarexpertis och anknytning till näringslivet, kunna ta fram och genomföra bättre riskbedömningar samt utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter.

Kunskap och erfarenheter för att utveckla nya metoder

NIRAS roll är att fungera som expertstöd och ge råd kring vilken typ av kemikalier som är viktiga att forska kring samt förmedla platser där forskningen ska bedrivas. NIRAS besitter hög forskarexpertis i ämnet och är ett av de ledande konsultföretagen vad gäller mätning och sanering av fluorerade och klorerade ämnen i miljön. Bland annat PFAS samt PAC och andra kemiska grupper.

Utifrån tidigare projekt och kundportfölj, kan NIRAS både tillhandahålla prover samt ge projektet tillgång till förorenade platser där forskningen kan bedrivas. På dessa förorenade platser kan NIRAS  ta prover samt testa nya idéer och metoder som uppkommit i projekten. Detta för att i ett tidigare skede kunna utveckla och anpassa metoderna för att möta marknadens behov.

Metoder tillämpade för samhället

NIRAS förväntningar är att, tillsammans med Örebro universitet, utveckla nya analysmetoder för riskbedömningar av miljögifter som kan implementeras och göra nytta för samhället.

Anslaget och samarbetet med företagen skapar helt nya expansionsmöjligheter för oss och projektet har som mål att väsentligt bidra till en mer hållbar hantering av kemikalier och en giftfri miljö enligt de miljömål som finns i Sverige.

Magnus Engwall, professor i biologi med inriktning mot ekotoxikologi vid Örebro universitet