Projekt

Framtida möjligheter för handel och service i Barkarbystaden

Barkarbystaden

På uppdrag av Järfälla kommun, genomförde NIRAS tillsammans med Bo Bergman Fastighetsutveckling en centrumutredning för den framtida Barkarbystaden. Analyserna visade ett framtida behov av fler handels- och servicemöjligheter, i samband med att Barkarbystaden växer.

den 8 februari, 2018
  • Sektorer: Samhällsanalys & Planering, Infrastruktur
  • Länder: Sverige

När tunnelbanans blå linje förlängs från Akalla, kommer två nya tunnelbanestationer att öppna i Barkarbystaden. I samband med att tunnelbanan öppnar tidigast år 2024, planerar Järfälla kommun att bygga 18 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till år 2030. Dessa kommer att byggas på gamla Barkarby flygfält och i Veddesta.

En av tunnelbanestationerna kommer att ligga mitt i den framtida Barkarbystaden, det vill säga cirka en kilometer sydost om IKEA. I samband med att Barkarbystaden växer, utredde NIRAS tillsammans med Bo Bergman Fastighetsutveckling möjligheterna för att etablera handel och service i området som ansluter till tunnelbaneuppgångarna.  Syftet var att ge Järfälla kommun kunskap om hur den nya stadskärnan kan se ut. Både vad gäller typ av handel och service samt lokaliseringar.

Precisa lokaliseringar av nya etableringar

Handelsutredningen innefattade rekommendationer och förslag för etableringar, som baserades på olika analyser. Befolkningsmängd och befolkningsökning beräknades samt konsumtionen per capita, i relation till olika typer av handel och service.

Växande stadsdel med handelsmöjligheter

Vidare bedömde NIRAS konkurrensen och hur stor marknadsandel de olika etableringarna kan tänkas få. Det nya området som planeras kommer att ligga i närheten av Barkarby handelsplats. Där finns dagligvaruhandel och café- och restaurangverksamheter samt sällanköpsvaror som både shopping och volymhandel.

Barkarbystaden har potential för ökad handel

  • Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarbystaden.
  • I samband med att tunnelbanan ska etableras, planerar Järfälla kommun att bygga 18 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.
  • NIRAS handelsutredning visade att det finns en växande marknad för både handel och service i Barkarbystaden.

Trots närheten till ett stort utbud av handel och service, ser NIRAS en växande marknad i Barkarbystaden. Med anledning av det höga antalet bostäder och arbetsplatser som ska byggas, ser NIRAS ett behov av etableringar inom dagligvaruhandel, café- och restaurangverksamheter samt friskvård, som till exempel gym, i området.

Handelsutredningen innefattade även förslag på vart verksamheterna kan lokaliseras i förhållande till tunnelbaneuppgångarna, med en beskrivning som föreslår exakta lokaliseringar i detaljplaner.

Vill du veta mer?

Se också