COMPRESS Metro Bus KBH Istock 827223098

Samhällsanalys & Planering

Vi arbetar holistiskt med hur stadsutveckling, landskapsplanering och mobilitetslösningar kan stödja en hållbar framtid.

På NIRAS har vi en stolt tradition av starkt internt samarbete mellan olika discipliner som skapar innovativa lösningar och synergier för att tillgodose kundernas önskemål och behov. Stadsutveckling, samhällsanalys, landskapsplanering och mobilitetslösningar hänger ihop och påverkar medborgarnas liv och rörlighet i staden, i regionen och på landsbygden. Därför tillhandahåller vi alltid rådgivning utifrån en holistisk strategi för att uppnå bästa möjliga samspel mellan stadsutveckling, transport, landskap, klimatanpassning och mobilitet.

Innovativ stadsutveckling: Framtidens hållbara och digitala städer

Vi är specialister inom samhällsanalys och stadsplanering och har lång erfarenhet av ekonomiska analyser och utvärderingar. Vårt arbete bygger på ett nära samarbete mellan NIRAS ekonomer och tekniska experter. Inom kommersiell stadsutveckling genomför vi marknadsanalyser av handel, restauranger och service för stadsdelar och handelsplatser. Vi bistår även med framåtriktade analyser av kontorsmarknader samt behov av infrastruktur och service (skolor, förskolor etc) till fastighetsägare och kommuner.

Vi utvecklar städer och landskap i nära dialog med myndigheter, byggherrar, medborgare och en rad andra intressenter. Hållbarhet och digitalisering ligger till grund för vårt sätt att planera på alla nivåer, och vi kan dra nytta av ett brett spektrum av interna tekniska färdigheter för att leverera sofistikerade och holistiska lösningar. Framtidens stadsutveckling kommer att bli allt effektivare och mer genomtänkt tack vare digitaliseringens möjligheter. Som konsulter hjälper vi till att utnyttja de senaste tekniska framstegen inom stadsutveckling via vårt engagemang i projekt med både offentliga och privata aktörer.

Vi använder digitala plattformar för att samla in data som ger nya insikter samt för att bredda medborgardialogen och engagera intressenter. Vi analyserar och visualiserar dessa data så att de kan omvandlas till 3D-stadsmodeller och digitala planer som ger ett gediget beslutsunderlag och effektiviserar nästan alla projekt inom alla planeringsdiscipliner.  

Landskapsplanering med mervärde

Vi har en avdelning med cirka 25 stadsplanerare och landskapsarkitekter. Vi har många års erfarenhet av att tänka in storskaliga, strategiska stadsvisioner i konkreta projekt. Och vi brinner för vår projektstrategi som alltid fokuserar på upplevelse, funktionalitet och en gnutta poesi.

Våra skickliga landskapsarkitekter skissar, utformar idéer och projekterar – inklusive materialval, detaljer, planteringar, stenläggning och inventarier – för alla typer av projekt. Vi är vana att agera i nära samarbete med myndigheter, byggherrar och andra projektpartner. Det är så vi skapar värde för våra kunder, för användarna och för samhället som helhet genom kunskapsbaserade, kreativa och tvärvetenskapliga processer. Resultatet är unika och mer hållbara projekt inom landskapsarkitektur.

Som konsulter när det gäller landskapsarkitektur har vi också den stora fördelen att vara en del av ett stort, innovativt konsultföretag, vilket innebär att vi lätt kan involvera kollegor inom områden som byggnation, vatten och försörjning samt trafik och vägar.

Effektiv mobilitetsplanering: Främja hållbar och inkluderande transport

NIRAS arbetar strategiskt med mobilitetsplanering för att se till att alla medborgare – oavsett ålder, kön och fysiska eller sociala utmaningar – kan röra sig fritt i samhället. En bra mobilitetsplanering tar hänsyn till alla transportbehov, skapar en säker miljö för stopp och byten och integrerar transporterna med stadsplaneringen.

Vi tänker på användarna först: Till exempel de medborgare som tryggt ska kunna ta sig till nattarbete eller skola, långt från sin bostad. Personer med funktionshinder måste ha samma möjligheter att använda kollektivtrafiken, och familjer måste kunna klara av sin vardag även om de inte har bil och behöver hämta barn, handla och ta hand om fritidsaktiviteter.

Våra experter fokuserar särskilt på att främja hållbar mobilitet som stöder ett sunt vardagsliv och tillhandahåller klimatvänliga transportlösningar. Vi har många års erfarenhet av att skapa grön transport och säkra knutpunkter och lokalt fungerande lösningar som utgår från användarnas behov. Det gör vi genom att ha en dialog med medborgare och intressenter, förstå det lokala sammanhanget och arbeta holistiskt tvärs över discipliner och sektorer.

Med hjälp av trafikanalyser och trafiksimuleringar kan vi också hjälpa till att analysera befintlig eller ny infrastruktur för att kunna planera för framtidens transportbehov och trafikmönster.

Tjänster

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197