Projekt

Helhetsgrepp om byggprojekt i centrala Malmö

Oscar28

När Skandia Fastigheter skulle genomföra en fullständig ombyggnad av sin fastighet i kvarteret Oscar i centrala Malmö, kunde NIRAS bidra med sin kompetens inom flera olika områden. NIRAS uppdrag har bland annat omfattat projekterings- och byggledning samt kontrollansvar för ombyggnaden.

den 19 oktober, 2017
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Sverige

I juni 2016 köpte Skandia Fastigheter en fastighet i kvarteret Oscar i Malmö. Fastigheten heter Oscar 28 och har ett av stadens mest centrala lägen, i nära anslutning till Lilla Torg.

När NIRAS kom in i bilden stod det klart att Länsstyrelsen var en av hyresgästerna som skulle flytta in i fastighetens lokaler. Den befintliga byggnaden, behövde genomgå en total ombyggnation för att lokalerna skulle passa hyresgästens verksamhet. En kort tid efter att Skandia Fastigheter hade skrivit på kontraktet för fastigheten, blev NIRAS tillfrågade att ingå i projektet.

NIRAS uppdrag har omfattat projekterings- och byggledning, kontrollansvar enligt PBL samt installationssamordning. NIRAS var även delaktig i de delar som berör hyresgästsmöten. Genom att inta flera roller i projektet, tog NIRAS ett helhetsgrepp om projektet och därmed ett stort ansvar att driva det framåt på alla håll och kanter.

Delaktighet i alla led

Från att beslutet togs att riva ut allt i den befintliga byggnaden och genomföra en totalombyggnad, hade NIRAS ansvar för att projekteringsgruppens ritningar motsvarade Skandia Fastigheters krav och förväntningar samt deras hyresgästers önskemål. Inom byggledning hade NIRAS ansvar för att upprätthålla bygget på plats, till exempel vad gäller att lösa oförutsedda händelser optimalt. I rollen som kontrollansvarig enligt PBL, har NIRAS tillsett att alla myndighetskrav som ställs från Stadsbyggnadskontoret uppfylls.

Ett helt nytt hus byggt efter helt nya ritningar

Skandia Fastigheters nyrenoverade byggnad i kvarteret Oscar har sju våningsplan samt inrymmer cirka 5700 kvm kontorsytor, cirka 1000 kvm butiksyta samt cirka 1100 kvm gym. NIRAS är stolta över att stå bakom resultatet, från början till slut och i samtliga delar av ombyggnadsprojektet.

En totalrenoverad byggnad att beskåda i centrala Malmö

  • Oscar 28 ligger i kvarteret Oscar i nära anslutning till Lilla Torg i Malmö, ett av stadens mest centrala lägen.
  • Fastigheten inrymmer cirka 5700 kvm kontorsytor, cirka 1000 kvm butiksyta och cirka 1100 kvm gym.
  • Hyresgäster är Länsstyrelsen samt den norska möbelbutiken Slettvoll.
  • Ombyggnaden har omfattat cirka 5700 kvm för Länsstyrelsen och cirka 400 kvm för Slettvoll.
  • 18 augusti 2017 uppfyllde byggprojektet kraven för att lokalerna ska få tas i bruk.

Läs också