Projekt

NIRAS i nytt ramavtal med Tillväxtverket avseende Facility Management-tjänster

Tillväxtverket

NIRAS har vunnit Tillväxtverkets ramavtalsupphandling  med en planerad avtalslängd på fyra år. Under de närmaste fyra åren kommer myndigheten att se över hyresavtalen för sex av sina kontor, bland annat för de tre största kontoren i Stockholm, Östersund och Malmö.

den 5 juni, 2024
  • Sektorer: Hyresgäst­rådgivning & lokalförsörjning
  • Länder: Sverige
  • Klient: Tillväxtverket

Det kommer innebära ett intensivt, krävande och komplext arbete inom lokalområdet, där olika scenarion och lösningar kan förväntas. Mot bakgrund av detta kommer myndigheten ha behov av olika kompetenser, erfarenheter och specialister inom lokalområdet och har därför upphandlat konsultstöd.

”Vi ser att många myndigheter står inför förändrade lokalbehov, bland annat utifrån justerade arbetssätt efter pandemin i kombination med kraftiga ökade kostnader på grund av indexuppräkningar. Vi ser fram emot samarbetet med Tillväxtverket som ny kund till oss inom den statliga lokalförsörjningen. Vårt mål med samarbetet är att tillsammans med Tillväxtverket skapa hållbara lokallösningar för myndigheten som i förlängningen bidrar till myndighetens uppdrag om hållbar utveckling i alla delar av Sverige,” säger Oskar Lundqvist, affärsområdeschef för NIRAS Corporate Real Estate Services.

Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Tillväxtverket finns på 9 orter i Sverige.

Vill du veta mer?

Oskar Lundqvist

Oskar Lundqvist

Affärsområdeschef Hyresgästrådgivning

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 36

Se också: