Projekt

Ombyggnation av Kraftringens huvudkontor

9419 003 (1)

NIRAS Sweden AB är byggprojektledarna bakom den omfattande ombyggnationen.

den 28 oktober, 2019
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Sverige
  • Klient: Kraftringen

NIRAS Sweden AB är byggprojektledarna bakom den omfattande ombyggnationen av Kraftringens huvudkontor som nu nominerats till Sveriges snyggaste kontor 2019.

I samband med en samlokalisering av Kraftringens huvudkontor på Råbyvägen i Lund genomfördes en omfattande ombyggnation för att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt och skapa utrymme för ett ökat antal medarbetare.

NIRAS har ansvarat för projektledningen genom hela byggprocessen, från tidigt skede till kontoret åter tagits i bruk av Kraftringen. Med många inblandade aktörer har NIRAS samordningsansvar utgjort en viktig del av uppdraget som projektledare, projekteringsledare, byggledare, kontrollansvar enligt PBL samt BAS-P. Som byggprojektledare arbetar NIRAS för att beställarens krav gällande tid, ekonomi och kvalitet tillgodoses genom kontinuerlig uppföljning och styrning mot projektets mål.

Från cellkontor till inspirerande och aktiv arbetsmiljö

När projektet påbörjades bestod den befintliga byggnaden av mestadels cellkontor. Både kontor och övriga utrymmen kändes trånga och mörka med låg takhöjd. 

Totalrenovering av kontorsbyggnad

  • Kraftringens huvudkontor på Råbyvägen i Lund.
  • Byggnaden är totalt 4500 kvm fördelat på två kontorsplan samt vind och källare
  • Hållbarhet har varit ett av nyckelorden i projektet
  • Kontoret är nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2019

För att på bästa sätt uppfylla kundens nya krav och behov för ett aktivitetsbaserat kontor arbetades en helt ny planlösning fram. Den nya kontorsmiljön är uppbyggd av lugna arbetsytor med kontorslandskap, mindre samtalsrum, konferensrum och sociala zoner med plats för informella möten och gemensamma ytor.

Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön är indelad i fyra zoner: vind, vatten, sol och jord – som speglas både i aktivitetsnivå och byggnadens och inredningens utformning. Med synliga installationer skapades en mer öppen känsla samt högt i tak för en mer harmonisk, flexibel och kreativ arbetsmiljö.

Hållbarhet har genomsyrat hela projektet

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Projektet är certifierat efter Miljöbyggnad Silver (läs mer) som genomsyrat hela byggprocessen med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Allt som har kunnat återbrukas har sparats och demonterats för att antingen återanvändas i projektet eller lämnas vidare till nya ägare.

Kontoret har fått solceller på taket och även utemiljön har försetts med solcellspaneler som tak över utearbetsplatserna. Antalet laddstolpar till elbilar har flerdubblats för både besökare och medarbetare. Kontoret omgärdas numera av en välplanerad utemiljö med sociala ytor med möjlighet till en runda boule eller ett gruppträningspass.

Sveriges kanske snyggaste kontor 2019

"Sveriges snyggaste kontor 2019" arrangeras av lokalnytt.se och Kraftringens huvudkontor i Lund är ett av de nominerade kontoren 2019 med motiveringen: 

"Ett hus med dålig funktionalitet har omvandlats till en väl fungerande och inspirerande arbetsplats med plats för framtiden. Nytänkande och hållbarhetsarbete genomsyrar hela miljön."

Vill du veta mer?

Se också