Projekt

Regnbäddar och gröna tak er en del av NIRAS’ förslag avseende detaljplan för ny OKQ8 drivmedelsstation i Stockholm

Road With Sidewalk Ns 08407 Photo Betina Garcia

Den nya OKQ8 station i Stockholm kommer inkludera både tankstation, biltvätt, butik och biluthyrning. NIRAS har tagit fram dagvattenutredning med fokus på att skydda omkringliggande miljö och minimera risken för spridning av eventuella föroreningar.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

OKQ8 planerar för en ny drivmedelsstation i nya Solvallastaden i Stockholm. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av en drivmedelsstation, biltvätt, butik och biluthyrning.

Den nya stationen kommer att ligga på mark som tillhört Bromma flygplats, den gränsar också till område som planeras för ny tvärbana.

Inom uppdraget har dagvattensituationen studerats för det som blir kvartersmark i den nya planen, i nuläget samt ett förslag på system för dagvattenhantering vid den nya drivmedelsstationen. StormTac har använts för flödes- och föroreningsberäkningar. Föreslagna åtgärder omfattar anläggning av växtbäddar och gröna tak. Utredningen omfattar även förslag på åtgärder vid eventuella olyckor, bland annat för att begränsa föroreningsspridningen.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: