Handicaporganisationernes Hus By Night NS 07515 1920

Hållbarhet och certifiering

Få råd om hur du kan förverkliga den hållbara potentialen i ditt byggande och/eller få en certifiering.

Våra 700 konsulter banar väg för innovativa lösningar varje dag och tillsammans med kunderna förverkligar vi projektens och byggnadernas hållbara potential. Det innebär att vi ständigt söker ny kunskap, förbättrar vår kompetens och tar initiativ till professionella nätverk, partnerskap och samarbeten.

Vi har ett nära samarbete med våra övriga 1600 rådgivare  som dagligen ger råd om hållbarhet inom områden som miljö, klimat, material och infrastruktur.

Vi ser ett ökat intresse och efterfrågan från kunder – både pensionsfonder, institutionella investerare,   kommuner och privata utvecklare. De är medvetna om att framtidens lösningar måste vara mer hållbara och tänker alla med hjärta, hjärna och plånbok –  kan vi möta alla tre parametrarna när vi arbetar med hållbarhet.

Vi har arbetat med hållbarhet i  många år och detta är en naturlig del av vår rådgivning.   Vi ger råd om vilken lösningar som är bäst för varje kund och varje projekt. Vi behärskar  allt från världsmål  till cirkulära  byggprojekt  och certifiering.

SDG Measure förvandlar de abstrakta målen till konkreta lösningar.

Ett av verktygen som hjälper våra kunder att skapa långsiktiga förändringar är SDG Measure.  

Vi använder detta när vi interagerar  med kunder.

SDG Measure är utvecklat  av NIRAS och är ett digitalt verktyg där du kan föra dialog med kunder redan i början av en byggnation eller renovering.

Verktyget  gör det lättare att hjälpa kunder att omvandla de abstrakta hållbarhetsmålen till konkreta och i en form som kan förmedlas. Det gör att vi säkerställer att kunden uppnår verkliga förbättringar

Certifieringssystem

Vi arbetar också för att göra hållbarhet mätbar. Vi ger råd om att förverkliga och dokumentera våra kunders visioner och mål, t.ex. inom hållbarhetsområdet. Genom olika certifieringssystem, bland annat följande:  

  • Byggregler Frivillig bärtäckesklass (FBK)
  • GDB
  • LEED og (DIO)
  • BREEAM (BRAEAM)

Genom åren har vi deltagit i ett antal projekt där vi integrerat  design och  hållbart byggande, där vi arbetar med kunden med helhetstänkande kring hållbarhet, det vill säga både miljömässig såväl som social och ekonomisk hållbarhet. I våra lösningar betonar vi användningen av beprövade och  robusta lösningar och att materialvalet säkerställer låga drifts- och underhållskostnader.  

Vi optimerar och säkrar framtida byggen, så att dagens många nya tekniker och certifieringskrav realiseras till förmån för hyresgästernas arbetsmiljö och dokumentationen av lokalen, miljöcertifiering och grön profil.

Fakta: Silver, guld och platina

För att få enDGNB-certifiering måste en byggnad eller ett bostadsområde utvärderas utifrån ett antal kriterier inom de fem huvudområdena DGNB; miljökvalitet, ekonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet och processkvalitet. Med bakgrund till dessa områden utvärderas och tilldelas projekten silver-, guld- eller plantinacertifiering.

DGNB Diamond-certifiering för arkitektur och funktionalitet kräver att stadsmiljö och interaktion med det lokala området också ingår.

Under 2020 lanserade den danska bostads- och planeringsmyndigheten en ny frivillig hållbarhetsklass för att hjälpa byggbranschen att bygga upp  erfarenhet av hållbart byggande - för att säkerställa en grön omställning av byggandet. Målet är att användningen av den frivilliga hållbarhetsklassen ska bli obligatorisk i byggreglerna till 2023.

Vill du veta mer?

Steven Schmidt

Steven Schmidt

Market Director

Malmö, Sweden

+46406250505

Se också: