Projekt

Fantastiska LEGO Campus

96 001 Lego Campus 48 H

I Billund har de anställda flyttat in i den nya LEGO Campus första etapp av totalt 55 0000 kvadratmeter byggnader, som i framtiden kommer att hysa många av koncernens anställda i Danmark. NIRAS har tillhandahållit alla tekniska tjänster för det spännande projektet.

den 17 april, 2020
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Danmark och Sverige
  • Klient: LEGO

LEGO Campus förväntas bli en arbetsplats för upp till 2 000 anställda när hela byggnaden tas i drift år 2021. LEGO Campus är inte en vanlig kontorsbyggnad, förutom kontorsarbetsplatser har mycket gjorts för att ge anställda ett antal spännande extra faciliteter.

Som en del av konstruktionen upprättas ett så kallat "People House" som innehåller ett evenemangsrum där större evenemang kan hållas och som också kan användas för sportaktiviteter som badminton, basket etc.

Det etableras också hotellrum med tillhörande faciliteter för anställda som kommer från utlandet, plus hobbyverkstäder, caféområde, mini-bio, gym och mycket mer.

Green everywhere

För uppdraget har ett av designkraven varit ”green everywhere”, så byggnaden ligger i en stor, grön park, som kommer att vara allmänt tillgänglig med löparstigar och massor av träd. Samtidigt har interna uteplatser etablerats runt hela byggnaden med massor av grönska och landskapsdelar.

Byggnaderna är designade av arkitekten C.F. Møller, utvecklaren är KIRKBI A / S. NIRAS har stått för alla tekniska delar i uppdraget, inklusive design av bärande konstruktioner, installationer, energi, inomhusluft, dagsljus, akustik och brand.

96 001 Lego Campus 41 H

NIRAS har bland annat också designat dagvattenavledningen så att allt dagvatten på marken avleds via stora bassänger med hänsyn till den höga grundvattennivån på fastigheten. Detta ger en mycket hållbar lösning som inte belastar kommunala avloppssystem.

Byggnaden är naturligtvis en lågenergibyggnad och lever upp till den danska byggnadsklass 2020 (BBR25). Utvecklaren har under hela uppdraget ställt höga krav på inomhusluften, akustik och optimala dagsljusförhållanden i hela byggnaden.

Med LEGO kloss på taket

Arkitekturen i uppdraget har varit högt prioriterat och hela uppdraget genomsyras med referenser till LEGO-klossar. Bland annat ser man en jättestor gul LEGO-kloss på taket i den högsta byggnaden. Denna speciella design skapades på bakgrund av kreativa lösningar från NIRAS konstruktionsingenjörer.

För att skapa en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet som samtidigt uppfyller utvecklarens höga ambitioner i förhållande till inomhusluft och akustik har NIRAS, i samarbete med arkitekterna, arbetat utifrån beräkningar baserade på akustik, dagsljus och B-Sim simuleringar i atrium, kontorsområden, mötesrum etc.

NIRAS har också stått för rådgivning vid grundvattensänkning, markförorening, miljöhantering i samband med rivning samt planering av de omgivande vägarna samt nya vägar för det angränsande, nybyggda parkeringshuset.

Specifikt har simuleringarna skapat bas för spännande lösningar för bland annat byggnadens fasader, där flera olika solskydd har valts. Det finns både automatiska persienner, fast solskydd och dubbla fasader. Allt styrs av ett avancerat BMS-system. Detta är lösningar som kombinerar funktionalitet och arkitektur och smälter samman så att arkitekter, NIRAS-specialister och slutligen utvecklaren är nöjda med resultaten.

96 001 Lego Campus 83 H

Vill du veta mer?

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regional Director

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Nikolaj Holst-Hvitved

Nikolaj Holst-Hvitved

Senior Project Director

Aarhus, Denmark

+45 8732 3352

Läs också