Construction Supervisor In Safety Helmet And Reflex Vest With Notebook In Front Of Construction Site Shutterstock 3972973 Edit Min

Projekteringsledning

En modern byggnad ställer krav på utformning  och funktion, inte minst när det gäller att hållbarhet, där ett byggprojekt drar på en stor del av världens resurser. Det in sin tur ställer krav på projekteringsledningen och expertkompetens  av det  enskilda byggprojektet.

Att involvera rätt kompetens i ett tidigt skede är viktigt, så att kraven från ägare och användare kan tillgodoses vad gäller byggnadens hållbarhet under både byggandet och under hela byggnadens livslängd. Alla de viktiga parametrarna tar vi ställning till tidigt under projekteringsfasen.

Projekteringen mynnar ut i en samlad granskning av alla ritningar för att säkerställa att alla funktioner som t.ex. arkitektur, ventilation och el samspelar innan kostnadsförfrågan skickas till entreprenörer.

Vi har kompetensen och vet hur

Vi i NIRAS har de nödvändiga  kompetenser för att utforma  och projektera  en modern byggnad. De vittnar de många byggprojekt om, som vi varit med och genomfört under de senaste åren.

Våra många projekteringsledare och projektledare ser till att hantera projektet säkert i mål, med hänsyn till de många discipliner som krävs för att slutföra din byggnad. Samtidigt ser våra projektledare till att hålla koll på projektets ekonomin, med hänsyn till önskad kvalitet och tidsplan.

Vi förser projekten med  rätt tekniska färdigheter, allt från konstruktioner till  VVS-installationer, ventilation och elektriska installationer och hantering kring märkestrategi, inomhusklimat, certifieringar, energi och akustik med mera. 

Vi är intresserade av byggherrens utmaningar och framgångsfaktorer   
Under hela denna process är det viktigt för oss att sätta oss in i  kundens önskemål och tankar för byggprojekt. Vi är måna om att lyssna  på dina synpunkter för att vi ska utforma och projektera på det sett som uppfyller dina behov och önskemål genom en gemensam dialog.

Därför fokuserar vi mycket på den inledande dialogen med byggherren, där vi tillsammans bestämmer önskemål och ramverk för byggnaden, så att båda parter kommer överens om  framgångfaktorerna. I framtiden kommer vi naturligtvis att se till att vi har en effektiv dialog med byggintressenterna, inklusive myndigheter, så att projektet ständigt utvecklas i rätt riktning.

Hållbarhet

Klimatförändringarna ställer allt högre krav på resursanvändningen i våra byggnader. Därför har vi under många år utvecklat våra kompetenser på hållbarheten hos byggnader inklusive livscykelanalyser (LCA).  Vi kan ge professionell rådgivning som säkerställer att byggnaden uppfyller exakt den hållbarhetsnivå som beställaren vill ha.

Detta gäller både i samband med byggandet  och den framtida verksamheten, där de hållbara elementen införlivas i projekteringen. När det gäller det senare ställer vi stor vikt vid att driften av den nya byggnaden kommer att vara enkel vid start  samt att den också är enkel i den framtida verksamheten. Därför kan vi i samband med projekteringen erbjuda ett driftsförfarande anpassat efter kundens önskemål.

Digitalisering

Vi har prioriterat  – och prioriterar – att ligga i framkant när det gäller att digitalisera våra tjänster. Detta innebär att vi kan dra nytta av alla de fördelar som den tekniska utvecklingen ger oss. Vi har därför ett skickligt utvecklingsteam som håller oss uppdaterade med de senaste teknikerna inom  BIM, IKT-hantering och beräkningsprogram. Detta gör det möjligt för oss att optimera våra tjänster med maximalt värde för våra kunder och partners.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: