NIRAS investerar i Geoprobe®-utrustning i Sverige

Niras Geoprobe NS 08320 1920 Photo Jon Nordahl

I mer än 10 år har NIRAS med stor framgång erbjudit Geoprobe®-tjänster i Sverige med hjälp av danska resurser. För att möta marknadens ökande behov av högkvalitativa miljötjänster i Sverige samt stärka leveranssäkerheten i hela Skandinavien ökar nu NIRAS närvaron av ytterligare två Geoprobe®-system som kommer att vara stationerade i Sverige.

den 19 oktober, 2023

Ökad tillgänglighet i Sverige och i Skandinavien

Enligt Tomas Hjorth, som är affärsområdeschef för NIRAS miljö i Sverige, görs denna investering för att möta branschens växande efterfrågan av tjänster med högupplöst och dynamisk miljöprovtagning. Undersökning med Geoprobe® är dock inte nytt för NIRAS, som i mer än 10 år har levererat tjänsten i Sverige med utrustning och personal från Danmark.

"Framöver kommer vi att kunna minska antalet transporter från Danmark och samtidigt leverera en mer smidig och flexibel service till våra skandinaviska kunder," säger Tomas Hjorth, som hittills även anställt en erfaren miljötekniker för den nya utrustningen och har planer på att utöka gruppen av tekniker inom kort. Inledningsvis kommer arbetet att utföras i samarbete med NIRAS danska medarbetare.”

Geoprobe® säkerställer högkvalitativ fältdata

Utrustningen är i grunden en borrigg anpassad för miljöprovtagning ned till ca 30 meter. Skillnaden mot konventionella riggar är att den förutom provtagning av jordprov tillåter nivåspecifik provtagning av gas och grundvatten, samt realtidsmätning av flera miljöparametrar. Detta är ett mycket effektivt system som underlättar snabb avgränsning av föroreningsplymer och möjliggör en dynamisk provtagningsstrategi.

Fördelar med att använda Geoprobe® vid en undersökning i jämförelse med traditionell skruvborr är flera. Exempelvis kan man utföra ostörd kolvprovtagning där provtagning sker med minimal risk för korskontaminering. Man kan även få ut högupplöst data av både geologi, hydrogeologiska förhållanden och föroreningssituationen vid en och samma undersökning.

Systemet kan också kompletteras med mätsonder som är specifikt framtagna för att undersöka fri fas av NAPL (Non-Aqueous Phase Liquid). Exempelvis OIP (Optical Profiling tool) som är ett optiskt system som använder UV fluorescens som gör föroreningar självlysande.  Med OIP kan fri fas av NAPL upptäckas direkt vid sondering under fältarbetet, vilket möjliggör en snabbare avgränsning av källområden.

Vill du veta mer? Kontakta vår expert

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05

Mere om Geoprobe®-tjenester her